Svenskt samarbete

Riksförbundet är medlem i och samarbetar med:

KSAN_logga 

KSAN  – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol– och Narkotikafrågor

 

 

NTF_logga

 

NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

 

 

Livstycket_logga

 

Livstycket i Tensta  Kunskaps- och designcenter för kvinnor

 

 

trumpeter_bronsstaty_startpuff

 

Sveriges konsumenter

Sveriges Konsumenter en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för konsumenternas intressen. Målet är ökad konsumentmakt och att beslutfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, i Sverige och internationellt, alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.Idag består organisationen av 26 medlemsorganisationer, däribland Riksförbundet Hem och Samhälle.Sveriges Konsumenter bildades 1992 och ger numera ut tidningen Råd & Rön, Sveriges enda renodlade konsumenttidning sedan mer än femtio år. Till verksamheten hör också KonsumentCentrum, som bedriver konsumentvägledning i Stockholmsområdet på uppdrag av olika stadsdelsnämnder och kommuner.

 

Välkomna till Sveriges Konsumenters nya webb! En webb som i mångt och mycket vänder sig direkt till dig som konsument. Här kan du få tips och råd om hur du kan bli en starkare konsument med mer makt. Och så handlar det mycket om hållbar konsumtion. Gå gärna in på Sveriges Konsumenter och beställ nyhetsbrevet.

 

Folk och Fosvar_logga

Folk och försvar

 

 

 

Svenska FN forbundet_logga

Svenska FN förbundet

 

 

Riksförbundet representeras i :
Stiftelsen Fistulasjukhuset i Addis Abeba samt Allmänna reklamationsnämndens avdelningar för tvätt, el, textil och allmänna frågor.
Stiftelsen Kungafonden.
Förbundsordföranden är ledamot av jämställdhetsrådet.

 

STILMEDVETEN
Kläder och mode är en del av hur vi uttrycker vår identitet. Vi väljer en stil som vi tycker det passar oss. Men det finns också andra val att göra. Köpa nytt eller secondhand? Stil eller trend? Slit-och-släng eller kvalitet?   Till projektets hemsida

Är du lärare och intresserad av att boka visning och workshop vid någon av våra utställningar? Kontakta vår utställningskoordinator på anna-lisa.persson@sverigeskonsumenter.se.

Läs mer om Sveriges Konsumenters åsikter om hållbarhet och textil.

 ______________________________________________________

ARKIV –

Föreläsning i Södertälje 27 april 2015 18.00-20.00 Hushållsekonomi – få koll på din vardagsekonomi.

Blåslampa

Blåslampan
Sveriges Konsumenter delar varje år ut konsumentpriset Blåslampan. Priset har symbolen av en blåslampa, eftersom det just är tänkt att sätta fart på utvecklingen. Tanken med priset är att belöna, att uppmärksamma viktiga insatser och att inspirera andra att arbeta med och driva konsumentfrågor.

 

Rapport från Sveriges Konsumenters seminarium Blåslampan 2015

Debattartikel telefonförsäljning 151013

Första tidning att sprida vår gemensamma debattartikel är Östgöta-Corren:
http://mobil.corren.se/asikter/debatt/upp-till-bevis-om-telesaljare-8767992.aspx

Studiebesök på Vafab Miljö, Västerås den 19 okt 2015.
Resa till Vafabmiljö i Västerås – KONS.

Här kan du läsa om konferensen ”Bedrägeri mot äldre” som hölls på Polishuset den 16 september 2015. Rapport från Polishuset – Brott mot äldre kvinnor -16 sep 2015

 

___________________________________________________________________________________________