Internationell

 ACWW  ACWW

Riksförbundet Hem och Samhälle är medlem i ACWW –  The Associated Country Women of the World – med huvudkontor i London. ACWW bildades i Stockholm 1933 och har nu ca 9 miljoner medlemmar i 70 länder.

För mer information, gå in på  ACWW 

ACWW världskonferens har varit i Warwick, UK 17-23 augusti 2016

___________________________________________________________________________________

Fistulasjukhuset  Stiftelsen Fistulasjukhuset    
                           

Riksförbundet Hem och Samhälle stöder sedan 25 år tillbaka Stiftelsen Fistulasjukhuset, som arbetar för att samla in medel till ett Fistulasjukhus i Addis Abeba i Etiopien som har specialiserat sig på att ge hjälp åt fattiga kvinnor med förlossningsskador.

Det finns upp emot 100 000 fistulaskadade kvinnor i landet och det tillkommer ca 10 000 per år.  Vi som är medlemmar i Hem och Samhälle vill göra allt vad vi kan för att hjälpa våra medsystrar i Etiopien!

 grund av bidragen och vårt stöd har tusentals kvinnor blivit hjälpta och återfått ett värdigt liv. Du kan göra skillnad genom att ge ditt bidrag.

Vad är fistula?

Kvinnorna har i samband med förlossningen mist sitt barn och efter det långa och svåra förlossningsarbetet har de fått svåra inre skador som gör att de inte längre kan kontrollera tömningen av urinblåsan och ibland inte heller från tarmen. Det rinner ur dem okontrollerat. En odör sprider sig kring dem och de blir utstötta från byns gemenskap. Ensamma sitter de i en hydda utanför byn utan några som helst sociala kontakter.

Man har ingen möjlighet att kommunicera med sjukhus eller andra sociala inrättningar och de flesta vet inte ens om att huvudsjukhuset i Addis Abeba eller att de fem filialerna finns. Dr. Catherines berättelser om kvinnor som kommer till sjukhuset efter en isolering, som ibland kan sträcka sig så långt som över 20-40 år, gör, att man givetvis försöker sprida kunskap om sjukhusen så mycket man kan.

Fistula

GÅVOGRAM
Nu finns de omtyckta gåvogrammen att köpa för 50kr/st. För köp, maila: Kerstin Edfeldt se mailadress nedan.

Ge ditt Stöd!

Stiftelsen Fistulasjukhuset samlar in de mycket behövda pengarna till Hamlin Fistulasjukhuset i Addis Abeba, Etiopien. Lär dig mer om fistula, stiftelsen och sjukhuset på deras hemsida.

Du kan stödja vårt arbete genom att ge ditt bidrag till:

Stiftelsen Fistulasjukhuset
Plusgiro: 90 0296-5
Bankgiro: 900-2965
 
Eller gå in på hemsidan  Stiftelsen Fistulasjukhuset  (www.fistulasjukhuset.org)
Är du intresserad mer om Fistula kan du maila:  kerstin.edfeldt@gmail.com 
2014 firade Fistula 25 år, mer info finns under Fistula-sjukhuset 25 årsjubileum

Tack för ditt bidrag!