Samarbete

Vi har samarbete med:

– Sveriges konsumenter

– Studieförbund

– KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol– och Narkotikafrågor

– NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

– Livstycket i Tensta – Kunskaps- och designcenter för kvinnor

 

 

Våra samarbetspartners:

– Svenska

– Nordiska

 

För mer information se respektive flik under Samabete