Vår historia

Förbundets målsättning Gemenskap – Samhällsengagemang – Jämställdhet

Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund SHR bilades den 12 juni 1919. Bland Initiativtagarna är Agnes Palmstierna Ingelman. 1969 ändrades namnet till Husmodersförbundet Hem och Samhälle. Sedan 1999 heter förbundet Riksförbundet Hem och Samhälle.

2017 Landsmötet på Cinderella inleddes på Hotell Malmen med anföranden av vice kårchef i Stockholms lottakår,Lena Vretling om beredskap inför krissituationer och Christopher O´Regan om svenskt 1700-tal. NKF konferens i Sandefjord,Norge. ACWWs Europakonferens i Tirgu Mures,Rumänien. Åtets Aktiva Kvinna scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg

2016 En temakväll i Södertälje för kvinnor med invandrarbakgrund. Årets Aktiva Kvinna Elise Lindqvist ”Ängeln från Malmskillnadsgatan”. ACWW världskonferens i Warwick, Storbritannien. NKFs konferens på Västmannaöarna.

2015 NKFs konferens i Gränna. Årets Aktiva Kvinna Lisbeth Pipping, beteendevetare och teckenspråkslärare. Hon har även utgivit ett flertal barnböcker. FN firade 70 år med tema Skydd för kvinnor i konflikt.

2014 Förbundets 95 årsjubileum firades i samband med Landsmötet i Södertälje. Två uttalanden; Valfrihet av boendeform för äldre samt inga kontanta pengar på banken. Årets Aktiva Kvinna blev Annelie Persson, sjuksköterska som flera månader om året arbetar som volontär på operationsfartyget Africa Mercy.
NTF firade 80-årsjubileum.

2013 Natasha Andersson fick utmärkelsen Årets Aktiva Kvinna för sitt 25-åriga engagemang med sommarläger för strålskadade barn från Ukraina och Ryssland. En specialtidning att användas för marknadsföring av förbundet har framtagits. Hem och Samhälle (HS) har deltagit i kampanjen ”Vad är det i maten?”

2012 Organisationsförändring i förbundet. HS flyttar till Alsnögatan på Södermalm. Årets Aktiva Kvinna Natasha Andersson.

2011 NKF-kongressen i Göteborg. Årets Aktiva Kvinna Elisabeth Massi Fritz.

2010 ACWW-konferens i Little Rock, USA. Årets Aktiva Kvinna Elisabeth Marklund. Kemi- och historikbroschyrer producerades för utdelning.

2009 Förbundet firar sina 90 år med bl. a. ordförandekonferens. Årets Aktiva Kvinna blev Birgitta Notlöf.

2008 Landsmöte i Hässleholm. ACWW:s Europakonferens i Southampton. Fistulastiftelsen 20 -årsjubilerar. Länspolismästare Carin Götblad utses till  Årets Aktiva Kvinna.

2007 Vi deltog i ACWW-konferensen i Åbo och i sommarkursen i Korsør, vars tema var Trafficking. Årets Aktiva Kvinnor blev Sofia Appelgren och Ewa-Britt Gabrielsson. Sluta slå 5: Har vi en ny Oliver Twist-era? Om kriminella ungdomar under 15 år.

2006 Den nordiska sommarkursen hölls i Sigtuna med Livsglädje som tema. Fortsatt samarbete med NTF. Alexandra Charles utsågs till  Årets Aktiva Kvinna”. Sluta slå 4: Pedofili på nätet.

2005 Vi hade landsmöte i Sunne och gjorde uttalanden om bl.a. äldrevården och agaförbud. Samarbete med Reumatikerförbundet och NTF. Sluta slå 3: Vad hände efter antiagalagens tillkomst 1979?

2004 Årets Rivjärn tilldelas Caroline Trapp. Sluta slå 2: Våld mot mor och barn!

2003 Årets Rivjärn tilldelas Carin Mannheimer. Seminarium i samarbete med andra kvinnoorganisationer: Sluta slå 1: Nu får det vara nog! Mäns våld mot kvinnor.

2002  Årets Rivjärn tilldelas Signe Modén. Vid landsmötet i Lin­köping antogs Projekt Frida för arbete bl.a. inom sociala områden.

2001 Årets Rivjärn tilldelas Gabriele Meurer från Kristdala i Småland.

2000 Årets Rivjärn utsågs för första gången och tilldelas Maud Olofsson från Väster-botten. Nordens Kvinnoförbund har sin sommarkurs i Nagu, Finland.

1999 Vid landsmötet i Jönköping firas förbundets 80-års-jubileum och beslutas om namnändring till Riksförbundet Hem och Samhälle. Nordens Husmodersförbund byter namn till Nordens Kvinnoförbund. För Unicefs projekt ”En droppe vatten” säljer Förbundet ca 20.000 nålar.

1998 Rikskurser anordnas för våra projekt Konsument-nytta med standardisering samt Mat-hälsa-miljö.

1997 Förbundet är en av stiftarna i Stiftelsen Fistulasjukhuset i Addis Abeba, Etiopien. Sjukhusets kirurg Dr Catherine Hamlin besöker Sverige.

1996 Utbildning ordnas i samarbete med Konsumentverket Vem har makten över matkvaliteten?

1995 Årets tema Kvinnors hälsa. Många föreningar och län ordnar möten, debatter och utställningar. Projektet Hushållens roll i kretsloppet startar med bidrag från Konsumentverket.

1994 får förbundet anslag från Utrikesdepartementet för kurser och information om EG inför folkomröstningen om svenskt medlemskap.

1992 startas projektet ”Vem har makten över maten?” med anslag från Jordbruksdepartementet.

1988 Bildas Fistulastiftelsen av HS och sex andra kvinnoorganisationer med syfte att hjälpa unga flickor och kvinnor med förlossningsskador till ett värdigt liv. Sjukhuset i Addis Abeba i Etiopien startades.

1978 På Landsmötet fattas beslut om HS:s Sundaprojekt, vilket innebar utbildning av barnmorskor och att försöka förhindra kvinnlig omskärelse. 1982 har 42 barnmorskeläkare utbildats i Khartoum.

1976 hålls en intern målsättningskonferens där man enas om att förbundets motto skall vara: Gemenskap – samhällsengagemang – jämställdhet.

1971 startar HS en miljövårdskamapanj med namnet ”Vårda livet” och den följs 1973 av kampanjen ”Grönsakslandet Sverige”. Den senare gjorde att många kommuner ställde kolonilotter till förfogande.

1969 beslutas att förbundet ska byta namn till Husmodersförbundet Hem och Samhälle (HS)

1968 väljs Ulla Wickbom till vice president i ACWW.

1953 blir SHR huvudkommissionär för UNICEF.

1934 begär SHR hos SJ att det ska inrättas barnkupéer på tågen.

1926 utgavs första numret av Medlemsbladet. Förbundet bildades för att ta tillvara kvinnors intressen efter första världskriget då kvinnor mer och mer gav sig ut i arbetslivet.

1924 lät SHR testa köksmaskiner och de som uppfyllde kraven på säkerhet och funktion försågs med märket ”Godkänt av SHR”. Detta var föregångaren till S-märkningen.

1923 fanns redan lokalföreningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

1919 Sverige Husmodersföreningars Riksförbund (SHR) bildas den 12 juni.