Styrelsen

Styrelsen består av en riksstyrelse och ett arbetsutskott.

Kontakt:

                                                                                  
Förbundsordförande
Siw Warholm      
Siw Warholm        
Tel: 070-397 15 19            
Mail: siw.warholm@hemochsamhalle.se
 
 
Vice ordförande
– Ordinarie ledamot
Helén Hellroth Larsson (2)
 Helen Hellroth-Larsson    
Tel: 070-561 13 57
Mail: helen.hellroth-larsson@hemochsamhalle.se
                                             
                                     
Ordinarie ledamot
Gunilla Johansson
Gunilla Johansson
Tel: 0512-521 63
Mail: gunilla.johansson@hemochsamhalle.se
 
 
Ordinarie ledamot
Marie-Louise Antonsson
 Marie-Louise Antonsson
Tel: 0325-702 17
Mail: marie-louise.antonsson@hemochsamhalle.se
          
                                                                                                  
  
Ordinarie ledamot
Inger Wahlberg
Inger Wahlberg                                     
Tel: 0763-15 30 06
Mail: inger.wahlberg@hemochsamhalle.se
 
             
Regionsamordnare reg. 1
Signhild Andersson
Sighild Andersson
Tel: 0914-43157
Mail: sighild.andersson@hemochsamhalle.se
 
 
 Regionsamordnare reg. 2
Wiveca Gustafsson
Tel: 0590-50217
Mail: wiveca.gustafsson@hemochsamhalle.se
 
 
Regionsamordnare reg. 3
Inger Wahlberg
Inger Wahlberg                                     
Tel: 0763-15 30 06
Mail: inger.wahlberg@hemochsamhalle.se
 
 
Regionsamordnare reg. 4
Marie-Louise Antonsson
 Marie-Louise Antonsson
Tel: 0325-702 17
Mail: marie-louise.antonsson@hemochsamhalle.se
 
 
Regionsamordnare reg. 5
Helén Hellroth Larsson (2)
 Helen Hellroth-Larsson    

Tel: 070-561 13 57
Mail: helen.hellroth-larsson@hemochsamhalle.se
 
  
 
Regionsamordnare reg. 6
Gunilla Hansson
Tel: 035-120362
gunilla.hansson@hemochsamhalle.se
 
 
  
Regionsamordnare reg. 7
Gunilla Johansson
Gunilla Johansson
Tel: 0512-521 63
Mail: gunilla.johansson@hemochsamhalle.se
 
 
  Adjungerande         
 Ersättare i AU 
Harriet Gillberg
Harriet Gillberg                   
Tel: 0708-631 760
Mail: harriet.gillberg@hemochsamhalle.se
 
        
Adjungerande
Förbundsstudieledare
Yvonne Brunander
Yvonne Brunander
Tel: 0411-726 93
Mail: yvonne.brunander@hemochsamhalle.se
 
 
Adjungerande
Redaktör
Birgitta-Collenius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Collenius
Tel: 070-268 8020
Mail: bico@retype.se
 

 

Arbetsutskottetse info tele/mail längre upp på sidan

Siw Warholm                         Förbundsordförande
Helén Hellroth Larsson        Vice ordförande
Inger Wahlberg                     Ordf. Region 3
Gunilla Johansson                Ordf. Region 7
Marie-Louise Antonsson     Ordf. Region 4
Gunilla Hansson                    Suppleant


Adjungerande
se info tele/mail längre upp på sidan

Yvonne Brunander                Förbundsstudieledare
Harriet Gillberg                     Ordf. Konsumentkommittén
Birgitta Collenius                  Redaktör