AU protokoll – 15 augusti 2015 – med bilagor – justerat