Dokument

På denna sida kommer dokument att finnas som går att ladda ner och som du sedan skriver ut hemma eller fyller i och mailar till kansliet.
Dokument som tex. medlemsblanketter,  konferensanmälningar  mm.
_____________________________________________________________________

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som är lämplig från 25 maj 2018.
Den avser att skydda enskildas integritet och skall gälla i hela Europa. Här kan du läsa om hur Riksförbundet behandlar
din uppgifter.
GDPR EU – Riksförbundet Hem och Samhälle

__________________________________________________________________________________

Här nedan finner Du Stadgarna:

Riksförbundet Hem och Samhälle – Stadgar
Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle

___________________________________________________________________________________

Här finner du dokument inför årsmöten samt för inbetalning av medlemmar och för ändringar.

I årets blankett för lokalordföranden finns några ändringar. I redogörelse över styrelsen skall även Regionsamordnare /ersättare samt Konsumentsamordnare/ersättare fyllas i.
Vid ifyllnad av namn och adresser på styrelsen, markera (med överstrykningspenna) det som är ändringen, tex. adressen, mailen etc. Alltså bara det som ska ändras!

Medlemsändringsblankett- nya mm -PDF
Medlemsändringsblankett- nya mm – Excel
Blankett 1 – 2 – Lokalordförande redogörelse 2019- PDF
Blankett 3 – Länsstudieverksamhet Årsredovisning – 2019- PDF
Kassör Insända årsavg. – 2020- PDF
Blankett 1 – 2 – Lokalordförande redogörelse 2019- Excel
Blankett 3 – Länsstudieverksamhet Årsredovisning – 2019- Excel
Kassör Insända årsavg. – 2020- Excel