Dokument

På denna sida kommer dokument att finnas som går att ladda ner och som du sedan skriver ut hemma eller bara fyller i och mailar till kansliet.
Dokument som tex. medlemsblanketter,  konferensanmälningar  mm

__________________________________________________________________________________

Här nedan finner Du Stadgarna:

Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet Hem och Samhälle – Stadgar

__________________________________________________________________________________

Här finner du dokument inför årsmöten samt för inbetalning av medlemmar och för ändringar.

__________________________________________________________________________________

I årets blankett för lokalordföranden finns några ändringar. I redogörelse över styrelsen skall även Regionsamordnare/ersättare samt Konsumentsamordnare/ersättare fyllas i.

Vid ifyllnad av namn och adresser på styrelsen, markera det som är ändringen, tex. adressen, mailen etc. Alltså bara det som ska ändras!

Blankett 1 – Lokalordförande redogörelse 2016 – PDF

Blankett 1 – Lokalordförande redogörelse 2016.xlsx

Blankett-2-kassör-insända-årsavgifter 2017

Blankett-2-kassör-insända-årsavgifter 2017 – Excelblad

Medlemsändringsblankett

Medlemsändringsblankett – Excelblad

Blankett-3-Länstudieverksamhet-årsredovisning 2016

Blankett-3-Länstudieverksamhet-årsredovisning 2016 -Excelblad