Dokument

På denna sida kommer dokument att finnas som går att ladda ner och som du sedan skriver ut hemma eller fyller i och mailar till kansliet.
Dokument som tex. medlemsblanketter,  konferensanmälningar  mm
__________________________________________________________________________________

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som är lämplig från 25 maj 2018.
Den avser att skydda enskildas integritet och skall gälla i hela Europa. Här kan du läsa om hur Riksförbundet behandlar
din uppgifter.

GDPR EU – Riksförbundet Hem och Samhälle

__________________________________________________________________________________

Här nedan finner Du Stadgarna:

Riksförbundet Hem och Samhälle – Stadgar

Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle

__________________________________________________________________________________

Anmälningsblankett – Landsmöte 2019

__________________________________________________________________________________

Här finner du dokument inför årsmöten samt för inbetalning av medlemmar och för ändringar.

__________________________________________________________________________________

I årets blankett för lokalordföranden finns några ändringar. I redogörelse över styrelsen skall även Regionsamordnare/ersättare samt Konsumentsamordnare/ersättare fyllas i.

Vid ifyllnad av namn och adresser på styrelsen, markera det som är ändringen, tex. adressen, mailen etc. Alltså bara det som ska ändras!

Blankett 1 – Lokalordförande redogörelse 2019

Blankett 1 – Lokalordförande redogörelse 2019 – PDF

Blankett 2 – Kassör Insända årsavg – 2019

Blankett 2 – Kassör Insända årsavg – 2019 – PDF

Blankett 3 – Länsstudieverksamhet Årsredovisning – 2019

Blankett 3 – Länsstudieverksamhet Årsredovisning – 2019 – PDF

Medlemsändringsblankett PDF

Medlemsändringsblankett