Dokument

På denna sida kommer dokument att finnas som går att ladda ner och som du sedan skriver ut hemma eller fyller i och mailar till kansliet.

Dokument som tex. medlemsblanketter,  konferensanmälningar  mm.
_____________________________________________________________________
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som är lämplig från 25 maj 2018.

Den avser att skydda enskildas integritet och skall gälla i hela Europa.
Här kan du läsa om hur Riksförbundet behandlar
din uppgifter.
GDPR EU – Riksförbundet Hem och Samhälle

________________________________________________________________________________________

Här nedan finner Du Stadgarna:

Riksförbundet Hem och Samhälle – Stadgar
Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle