Archive | Välkommen

Nyhetsbrev 2- 2020

Sveriges Konsumenter (SvK)-har också fått nedskärningar i årets bidrag från Konsumentverket. Detta ska dock inte hindra SvK att växa och fortsätta vara den samlade rösten i frågor om konsumenträtt och hållbarhet. När Elsäkerhetsverket lät testa mobilsladdar från oseriösa sajter som Wish visade sig många vara direkt farliga. Därför driver de tillsammans med SvK ett projekt […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 – 2020

Välkommen till ett nytt verksamhetsår med möjligheter och utmaningar. Framtiden för förbundet känns oviss och vid beslut om en ev. nedläggning så fortsätter verksamheten året ut. Vid årets första AU ägnades mycket tid för diskussion om hur förfara vid ev. nedläggning. Det är betydligt mera komplicerat att nedlägga ett 100-årigt Riksförbund än upplösning av en […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2019

Här kommer så årets sista Nyhetsbrev som innehåller lite av varje om vad som hänt sedan ni fick senaste AU-och RS-protokollen. Sveriges Konsumenter-Vid representantskapsmötet i slutet av november diskuterades Medlemsstrategin. Sedan 1992 har antalet medlemsorganisationer vuxit från 9 till 21 i dag. (Som mest har det varit 30). Karaktär och storlek på organisationerna varierar stort. […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2019

Tiden går fort och snart är det dags för den Nordiska konferensen i Varberg 14-15 juni. Ett trevligt program ”Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv” samt intressanta studiebesök. Programmet finns på hemsidan.                                                                                               Landsmöte Några månader senare nästa event. Förbundets 100-årsjubileum samt tillika det 48:e Landsmötet 17–18 augusti. Är du ombud glöm då ej att […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 / 2019

God fortsättning på 2019 som vi hoppas skall bli ett bra år för oss alla, för Riksförbundet och alla föreningar runt om i landet. Landsmötet och tillika 100-årsjubileum -kommer att äga rum på Kurorten Mösseberg i närheten av Falköping. Konferensanläggningen är inte tillräckligt stor så vi kommer att bussas in till Stadshotellet i Falköping. Förhandlingar […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2018

Ekonomin ser bra ut. Det känns verkligen bra att medlemsantalet har ökat och vi får hoppa satt den positiva trenden fortsätter. HemsidanPersonligen tror jag att den har en funktion att fylla även för medlems-värvning.Det kommer att anordnas utbildningar för de föreningar som visat intresse. Ni som ännu inte anmält er måste göra det snarast, helst […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 3 / 2018

Nyhetsbrev nr 3 – 2018 Hoppas att ni haft möjlighet att njuta av den långa och varma sommaren. Lite väl varm emellanåt men så blev det plötsligt höst och tid för att mötas till gemenskap i föreningarna. Jag hoppas att ni har uppmärksammat att Eva-Marie numera har telefontid tisdagar kl.09-15. EkonomiMedlemstappet är nu mycket mindre […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2018

Nyhetsbrev 2 Kansliet Jag vill göra ett förtydligande beträffande Eva-Maries arbetstider på Kansliet. Hon är där måndag-torsdag och har telefontid onsdagar 9-15. Övriga dagar kan man maila eller ringa kontoret och tala in på telefon-svararen så blir man kontaktad. Verksamhetsberättelsen -kommer att sändas ut per post till alla föreningar. Föreningar jobbar hårt för att få […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 / 2018

Nyhetsbrev nr. 1 God fortsättning på 2018. Ett nytt år med alla dess möjligheter och utmaningar. Vi hoppas att det kommer att bli ett bra år för oss alla och för HS med flera nya medlemmar. Det började ju bra efter Landsmötet med 188 stycken. Medlemsavgifter 2018 Föreningarnas årsmöten beträffande medlemsavgiften är den oförändrad medlem […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2017

Nyhetsbrev nr. 4 Nya medlemmar Årets sista Nyhetsbrev som jag vill inleda med att meddela att vi fått 188 nya medlemmar under året och ingen förening har lagt ned. Det är mycket glädjande och vi hoppas nu naturligtvis att den negativa spiralen har börjat vända uppåt. Vi får naturligtvis inte sitta stilla och nöja oss […]

Continue Reading