Archive | Ordförande har ordet

Ledaren nr 3

2014- 09-25 Vad vill kvinnan? Professor Soile Veijola vid Lapplands universitets forsknings- och utbildningsinstitut för turism inledde NKF:s föreläsningsdel vid mötet i Rovaniemi under rubriken ”Vad vill kvinnan?” En fråga som redan Sigmund Freud ställde. Tiderna har förändrats sedan dess och så har även relationerna mellan könen, men man har ännu inte fått svar på […]

Continue Reading

Tiggare och romernas situation

Det blir allt vanligare med tiggare från vissa EU-länder i såväl Sverige som i norra och västra Europa. Det är en beklaglig och oroväckande utveckling, som ofta innebär svåra förhållanden för de människor det handlar om. Boplatserna, som vuxit fram, är många gånger oacceptabla med miljö-, hälso- och hygienproblem. Såväl i Stockholm som i många […]

Continue Reading

Ledaren

Viktigt att mötas och diskutera Genom åren har resonemang förts, inom de mest skilda områden, såväl på riksplanet som i olika arbetsgrupper. Avsikten har alltid varit att förändringar, som diskuterats och sedan genomförts, också ska leda till förbättringar för HS medlemmar och verksamhet. Men det som tycks bra för stunden kanske inte håller i längden […]

Continue Reading

Ledaren – Framtidens utmaningar

Vinter 2013 För vård och omsorg om äldre Bättre liv för sjuka äldre är ett samverkansarbete mellan kommuner, landsting och primärvård i hela landet. Områden som man särskilt beaktar är läkemedelsbehandling, sammanhållen vård och omsorg, strokevård, demensvård och en värdig vård i livets slutskede. Resultaten av samverkansarbetet följs via nationella register. Patienten i centrum De […]

Continue Reading