Archive | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3 / 2016

Nyhetsbrev nr. 3 Hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av sommaren. Den har varit fantastisk och man kan säga att den pågår fortfarande med oförminskad styrka. För min del får den fortsätta länge till för tids nog kommer regn och rusk. Landsmöte 2017 Landsmötet kommer att äga rum 6-7maj. Eva-Marie håller på med […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2016

NYHETSBREV   2016   NR. 2 Verksamhetsberättelsen Kommer att sändas ut per post till alla lokal föreningsordföranden. Ersättning för kopiering Regionsamordnarna kommer att få 500:- i ersättning för utlägg i samband med kopiering av bl.a nyhetsbrev. Beloppet betalas ut i december. Landsmöte 2017 Förslag på datum 6-7 maj eller 13-14 maj. Är någon/ några intresserade att arrangera det? […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 1 / 2016

Längst ned i brevet finns alla bilagor God fortsättning på 2016.Vi hoppas att det skall bli ett bra år för oss alla inom familj och HS och att det kommer att bli bättre än 2015 vad beträffar flyktingströmmar och katastrofer i världen. Årsmötesblanketter                                                                                                                      bilaga 1-2 Ifylles i två exemplar varav det ena behålls […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 4

Här kommer en sammanfattning efter årets sista RS.   Ekonomi  Det ekonomiska läget ser ljust ut efter flera år med minusresultat och detta trots att antalet medlemmar minskat drastiskt. En bidragande orsak är bl.a. att regioner infördes.     Årsmöten Vid föreningarnas årsmöten 2016 kommer varje förening att anta sina egna stadgar. Förslag till dessa […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 3

Efter en regnig, kall och blåsig juni och juli trodde man ju inte på sommaren men så plötsligt i augusti kom sol och värme. Jag hoppas att ni alla haft möjlighet att koppla av och njuta av den sköna augusti och att ni nu ser fram emot att få träffas i föreningarna till social samvaro […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.2

Riksstudierådet Riksstudierådets möte i februari inleddes med presentation med anledning av att Cecilia Palm utsetts till generalsekreterare i FU efter Michel Wlodarczyk som gått i pension. Cecilia informerade om FUs verksamhet. Projektpengar finns att söka från folkbildningsrådet för mänskliga rättigheter(MR) och även för eventuellt samarbete med migrationsverket när det gäller asylsökande. Cecilia betonade att Riksförbundet […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 1

Välkommen till ett nytt verksamhetsår med alla dess möjligheter och utmaningar. Årsmötesblanketter Före februari månads utgång äger årsmöten rum i föreningarna. Årsmötesblanketter ifylles i två exemplar varav det ena behålls i föreningen och det andra skickas/mailas till kansliet.  Blanketten för studieverksamheten skickas/mailas till Länsstudieledaren. Årsavgifter för 2015 enligt Landsmötesbeslut i Södertälje 2014 Medlemsavgiften 200:- Familjemedlem […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 5

Eva-Marie Glad som övertagit kansliarbetet efter Linda och som sköter vår ekonomi sedan tidigare var närvarande på AU samt presenterades på RS. Hon fick ett mycket positivt mottagande och vi känner att hon blir rätt person på denna post. Eftersom hon ensam sköter kansliet så har hon telefontid för föreningarna endast onsdagar. För att underlätta […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 4

Jag hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av den sköna sommaren, kanske den varmaste vi någonsin haft och att ni nu med glädje ser fram emot att åter få träffas i föreningarna. Sedan Landsmötet har en hel del hänt. Vår alltid så engagerade medarbetare i RS och AU, Halmstadföreningen, Allmänna reklamationsnämnden m.m. Anne-Marie […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr 3

Hjärtligt tack till er alla för ett mycket trevligt landsmöte. Det var roligt att fira vårt 46:e landsmöte och förbundets 95 år under trevliga former. Nu ser vi fram emot det 47:e mötet.   Landsmötesprotokoll Ni kan läsa i bifogade protokoll om allt som avhandlades på landsmötet.          Bilaga 1 Konstituerande protokoll Bilaga 2 De två uttalande från […]

Continue Reading