Archive | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 / 2019

God fortsättning på 2019 som vi hoppas skall bli ett bra år för oss alla, för Riksförbundet och alla föreningar runt om i landet. Landsmötet och tillika 100-årsjubileum -kommer att äga rum på Kurorten Mösseberg i närheten av Falköping. Konferensanläggningen är inte tillräckligt stor så vi kommer att bussas in till Stadshotellet i Falköping. Förhandlingar […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2018

Ekonomin ser bra ut. Det känns verkligen bra att medlemsantalet har ökat och vi får hoppa satt den positiva trenden fortsätter. HemsidanPersonligen tror jag att den har en funktion att fylla även för medlems-värvning.Det kommer att anordnas utbildningar för de föreningar som visat intresse. Ni som ännu inte anmält er måste göra det snarast, helst […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 3 / 2018

Nyhetsbrev nr 3 – 2018 Hoppas att ni haft möjlighet att njuta av den långa och varma sommaren. Lite väl varm emellanåt men så blev det plötsligt höst och tid för att mötas till gemenskap i föreningarna. Jag hoppas att ni har uppmärksammat att Eva-Marie numera har telefontid tisdagar kl.09-15. EkonomiMedlemstappet är nu mycket mindre […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2018

Nyhetsbrev 2 Kansliet Jag vill göra ett förtydligande beträffande Eva-Maries arbetstider på Kansliet. Hon är där måndag-torsdag och har telefontid onsdagar 9-15. Övriga dagar kan man maila eller ringa kontoret och tala in på telefon-svararen så blir man kontaktad. Verksamhetsberättelsen -kommer att sändas ut per post till alla föreningar. Föreningar jobbar hårt för att få […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 / 2018

Nyhetsbrev nr. 1 God fortsättning på 2018. Ett nytt år med alla dess möjligheter och utmaningar. Vi hoppas att det kommer att bli ett bra år för oss alla och för HS med flera nya medlemmar. Det började ju bra efter Landsmötet med 188 stycken. Medlemsavgifter 2018 Föreningarnas årsmöten beträffande medlemsavgiften är den oförändrad medlem […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2017

Nyhetsbrev nr. 4 Nya medlemmar Årets sista Nyhetsbrev som jag vill inleda med att meddela att vi fått 188 nya medlemmar under året och ingen förening har lagt ned. Det är mycket glädjande och vi hoppas nu naturligtvis att den negativa spiralen har börjat vända uppåt. Vi får naturligtvis inte sitta stilla och nöja oss […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 3 / 2017

Nyhetsbrev 3 Jag hoppas att ni alla som deltog på landsmötet tyckte det var ett bra landsmöte trots ödesfrågan om förbundets fortsättning. Med färre medlemmar för varje år och osäkerhet kring verksamhetsbidrag så ansåg styrelsen att ett nedläggningsbeslut var nödvändigt att fatta. Naturligtvis hoppas vi alla att det inte ska behöva ske utan att den […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2017

Nyhetsbrev nr 2 6-7 maj Cinderella           Landsmötet – ta med dina dokument Snart är det dags för förbundets 47:e landsmöte. Vänligen tag med förbundets stadgar, policydokumentet och verksamhetsberättelserna från 2014, 2015 och 2016. Alla lokalföreningar får ju verksamhetsberättelsen, policydokumentet och förbudets stadgar i pappersformat. Hör med din ordförande om du […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 / 2017

Nyhetsbrev nr. 1 God fortsättning på 2017. Vi får hoppas att det blir ett bra år för oss alla och för HS.   Landsmöte Förbundets 47:e Landsmöte kommer att äga rum ombord på Cinderella 6-7 maj. Vi samlas kl.13 på Hotel Malmen där vi kommer att få lyssna till någon intressant föreläsning, i dagsläget ej […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2016

Nyhetsbrev nr. 4 Här kommer årets sista nyhetsbrev. Ekonomi Ekonomin ser bra ut och vi kommer troligen landa på ett överskott även i år trots att vi haft ett stort medlemstapp under året. Landsmötet – Åland 6-7 maj Landsmötet kommer att äga rum på Viking Line till Åland. Vi planerar att samlas några timmar före […]

Continue Reading