Archive | Aktuellt

Rapport Lokal mat – vad är det?

Lokal mat – vad är det? Slutrapport från projektet ”Branschöverenskommelse om lokal mat” har kommit ifrån SLU Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten är på 19 sidor. Kan beställas från kansliet. Här kommer en snabbrapport på 1 sida. Riksförbundet Hem och Samhälle har medverkat i projektet där vi har diskuterat tillsammans med intressenter, branscher, krögare, jordbrukare m.fl ”Vad […]

Continue Reading