Author Archive | Hem och Samhälle

Nyhetsbrev 3 / 2017

Nyhetsbrev 3 Jag hoppas att ni alla som deltog på landsmötet tyckte det var ett bra landsmöte trots ödesfrågan om förbundets fortsättning. Med färre medlemmar för varje år och osäkerhet kring verksamhetsbidrag så ansåg styrelsen att ett nedläggningsbeslut var nödvändigt att fatta. Naturligtvis hoppas vi alla att det inte ska behöva ske utan att den […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2017

Nyhetsbrev nr 2 6-7 maj Cinderella           Landsmötet – ta med dina dokument Snart är det dags för förbundets 47:e landsmöte. Vänligen tag med förbundets stadgar, policydokumentet och verksamhetsberättelserna från 2014, 2015 och 2016. Alla lokalföreningar får ju verksamhetsberättelsen, policydokumentet och förbudets stadgar i pappersformat. Hör med din ordförande om du […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 / 2017

Nyhetsbrev nr. 1 God fortsättning på 2017. Vi får hoppas att det blir ett bra år för oss alla och för HS.   Landsmöte Förbundets 47:e Landsmöte kommer att äga rum ombord på Cinderella 6-7 maj. Vi samlas kl.13 på Hotel Malmen där vi kommer att få lyssna till någon intressant föreläsning, i dagsläget ej […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2016

Nyhetsbrev nr. 4 Här kommer årets sista nyhetsbrev. Ekonomi Ekonomin ser bra ut och vi kommer troligen landa på ett överskott även i år trots att vi haft ett stort medlemstapp under året. Landsmötet – Åland 6-7 maj Landsmötet kommer att äga rum på Viking Line till Åland. Vi planerar att samlas några timmar före […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 3 / 2016

Nyhetsbrev nr. 3 Hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av sommaren. Den har varit fantastisk och man kan säga att den pågår fortfarande med oförminskad styrka. För min del får den fortsätta länge till för tids nog kommer regn och rusk. Landsmöte 2017 Landsmötet kommer att äga rum 6-7maj. Eva-Marie håller på med […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2016

NYHETSBREV   2016   NR. 2 Verksamhetsberättelsen Kommer att sändas ut per post till alla lokal föreningsordföranden. Ersättning för kopiering Regionsamordnarna kommer att få 500:- i ersättning för utlägg i samband med kopiering av bl.a nyhetsbrev. Beloppet betalas ut i december. Landsmöte 2017 Förslag på datum 6-7 maj eller 13-14 maj. Är någon/ några intresserade att arrangera det? […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 1 / 2016

Längst ned i brevet finns alla bilagor God fortsättning på 2016.Vi hoppas att det skall bli ett bra år för oss alla inom familj och HS och att det kommer att bli bättre än 2015 vad beträffar flyktingströmmar och katastrofer i världen. Årsmötesblanketter                                                                                                                      bilaga 1-2 Ifylles i två exemplar varav det ena behålls […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 4

Här kommer en sammanfattning efter årets sista RS.   Ekonomi  Det ekonomiska läget ser ljust ut efter flera år med minusresultat och detta trots att antalet medlemmar minskat drastiskt. En bidragande orsak är bl.a. att regioner infördes.     Årsmöten Vid föreningarnas årsmöten 2016 kommer varje förening att anta sina egna stadgar. Förslag till dessa […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 3

Efter en regnig, kall och blåsig juni och juli trodde man ju inte på sommaren men så plötsligt i augusti kom sol och värme. Jag hoppas att ni alla haft möjlighet att koppla av och njuta av den sköna augusti och att ni nu ser fram emot att få träffas i föreningarna till social samvaro […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.2

Riksstudierådet Riksstudierådets möte i februari inleddes med presentation med anledning av att Cecilia Palm utsetts till generalsekreterare i FU efter Michel Wlodarczyk som gått i pension. Cecilia informerade om FUs verksamhet. Projektpengar finns att söka från folkbildningsrådet för mänskliga rättigheter(MR) och även för eventuellt samarbete med migrationsverket när det gäller asylsökande. Cecilia betonade att Riksförbundet […]

Continue Reading