Author Archive | Hem och Samhälle

Nyhetsbrev nr. 1 – 2021

Vilket år det har varit, på många sätt ovisst och overkligt. Det tär på krafterna att leva i ovisshet och isolering. Hålla i och hålla ut har vi gjort i snart ett år och nu ser vi fram emot att få vaccinera oss så att vi förhoppningsvis inom ett halvår kan leva mera normalt. NKF-Som […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 7 – 2020

Vid det digitala styrelsemötet i slutet av november var det två punkter på dagordningen. Den ena angående Riksförbundets nedläggning eller ej och den andra kommande Landsmöte.  Hittills har alla utom en förening meddelat sitt ställningstagande, vilket ändå inte kommer att påverka utslaget. Det fordras 2/3 dels majoritet och det är det med råge.   Bilaga 1 […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.6 – 2020

Konsumentkommittén ”Konsumentpolitik också en penningfråga” som griper in i allt större omfattning-i energi-bostads-och finansfrågor och självfallet i miljöfrågor. Utan medvetna Konsumenter som väljer rätt kan vi glömma den nödvändiga klimatomställningen samt andra ödesfrågor. Stödet till konsumentorganisationerna ligger på samma nivå som förra året samtidigt som Coronakris och finanskris slår till mot konsumenterna.                                                                                   Gröna satsningar […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.5 – 2020

Hoppas att allt är väl med er i dessa märkliga tider. Det börjar bli lite långsamt att inte kunna träffas under normala omständigheter. Det gäller att hålla ut och hoppas att vi snart ska kunna vaccinera oss mot Covid 19. Jag har sökt organisationsbidrag för 2021. Skulle det bli ett beslut om nedläggning av förbundet […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.4 -2020

Bästa Medlem Hoppas allt är väl med er. Det är tråkigt att man inte kan träffas i föreningarna. Ingen kunde väl ana att Coronan skulle ställa till det så mycket för oss och så länge.                                                                                     Jag tycker att man varit duktig på att ställa om i stället för att ställa in. Många konferenser sker digitalt […]

Continue Reading

Nyhetsbrev nr.3 2020

Det har varit en mycket speciell vår med stora utmaningar och omställningar. Jag hoppas att ni alla klarat/klarar er bra under pandemin.  Många arbetar hemifrån och digitala möten har fungerat relativt bra även om den personliga kontakten saknas. Sveriges Konsumenter Flera nya ståndpunkter har beslutats som medför större möjligheter att driva frågor och krav både […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2- 2020

Sveriges Konsumenter (SvK)-har också fått nedskärningar i årets bidrag från Konsumentverket. Detta ska dock inte hindra SvK att växa och fortsätta vara den samlade rösten i frågor om konsumenträtt och hållbarhet. När Elsäkerhetsverket lät testa mobilsladdar från oseriösa sajter som Wish visade sig många vara direkt farliga. Därför driver de tillsammans med SvK ett projekt […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 1 – 2020

Välkommen till ett nytt verksamhetsår med möjligheter och utmaningar. Framtiden för förbundet känns oviss och vid beslut om en ev. nedläggning så fortsätter verksamheten året ut. Vid årets första AU ägnades mycket tid för diskussion om hur förfara vid ev. nedläggning. Det är betydligt mera komplicerat att nedlägga ett 100-årigt Riksförbund än upplösning av en […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 4 / 2019

Här kommer så årets sista Nyhetsbrev som innehåller lite av varje om vad som hänt sedan ni fick senaste AU-och RS-protokollen. Sveriges Konsumenter-Vid representantskapsmötet i slutet av november diskuterades Medlemsstrategin. Sedan 1992 har antalet medlemsorganisationer vuxit från 9 till 21 i dag. (Som mest har det varit 30). Karaktär och storlek på organisationerna varierar stort. […]

Continue Reading

Nyhetsbrev 2 / 2019

Tiden går fort och snart är det dags för den Nordiska konferensen i Varberg 14-15 juni. Ett trevligt program ”Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv” samt intressanta studiebesök. Programmet finns på hemsidan.                                                                                               Landsmöte Några månader senare nästa event. Förbundets 100-årsjubileum samt tillika det 48:e Landsmötet 17–18 augusti. Är du ombud glöm då ej att […]

Continue Reading