Skrivelse – Förbjud spelreklam i svenska medier – Ardalan Shekarabi – Januari 2018