Regeringskansliet – Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning – pressmeddelande – 2018