Nyhetsbrev nr. 1 – 2021

Vilket år det har varit, på många sätt ovisst och overkligt. Det tär på krafterna att leva i ovisshet och isolering. Hålla i och hålla ut har vi gjort i snart ett år och nu ser vi fram emot att få vaccinera oss så att vi förhoppningsvis inom ett halvår kan leva mera normalt.


NKF-
Som jag tidigare nämnt kommer den nordiska konferensen äga rum på Island 2022 men att ett digitalt seminarium med deltagare från de nordiska länderna kommer att äga rum onsdag 28 april kl. 18.00-19.30. Man planerar för fyra föreläsare 15 minuter vardera samt tillfälle för frågor. Temat kommer att handla om miljö, klimat och katastrofer med tanke på det ras som hände i Norge. Mera information kommer efter styrelsens digitala möte i mars. Som jag också tidigare nämnt kommer konsult Jens Berg att arbeta med NKFs framtidsfrågor och med tanke på att Sverige lämnar NKF och således bara Norge, Finland och Island kvarstår så är det en fråga om NKF kan fortsätta.

ACWW-
Europakonferensen har framflyttats och äger rum 27/9-1/10 i Glasgow. Europapresident Afrodita Roman skriver om besvikelsen över att inte kunnat träffas i maj som konferensen skulle ägt rum. Vårt leverne har förändrats, social distansering, stängda butiker har blivit en norm nästan överallt. Många oroliga för sin egen hälsa och familjens. Vi måste vara starka och inte låta paniken tynga ner oss utan se framåt och ta hand om oss på bästa sätt och hålla oss borta från andra. Hon önskar oss alla en god hälsa och att detta nya år kommer att bli mycket bättre.

Sveriges Konsumenter-
Kollar du kvitton innan du lämnar butiken? I vilka fall och hur ofta? Om du hittar fel vad brukar det i så fall vara?  Hur kemikaliesmart är du? Testa dig själv i Quiset i SKs senaste nyhetsbrev.

De fyra storbankerna i Sverige satsar mer än 100 miljarder på oljeutvinning i Arktis trots det allvarliga hotet om miljöförändringar. SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har satsat 85 miljarder under de senaste tre åren. Om vi ska kunna leva upp till miljömålen och undvika katastrofala klimatförändringar måste oljan stanna i marken. Arktis miljö är extremt känslig och ett oljeutsläpp skulle få förödande konsekvenser. 41 miljarder har de fyra storbankerna lånat ut till det norska oljebolaget Aku BP som utvinner i Barents hav nära naturreservatet Björnön söder om Svalbard.25 miljarder till Lundin Energy som provborrar i området. Allra mest satsar SEB nästan 34 miljarder, den bank som rankas lägst i årets granskning av bankernas hållbarhetsriktlinjer. Därefter Nordea ca 28 miljarder och Danske Bank knappt 20. Handelsbanken, Skandia och Länsförsäkringar har inte gett några lån till bolagen. 2020 beslutade Handelsbanken att rensa ut alla fossilbolag. Däremot saknar samtliga stora banker en policy som förbjuder stöd till oljeutvinning.

SKs Generalsekreterare, Jan Bertoft    
”Peaken vi inte ville ha”. Tvärtemot vad alla önskade så har restriktionerna skärpts gradvis. Det tråkiga är att de riktigt gamla blir helt isolerade men när vaccinationerna hägrar och de har klarat sig så här långt så är det värt det. Nu väntar ett osäkert år, hur mycket kommer Corona att lamslå världen. Och när allt är över vad återgår vi till? Många räknar med att festa loss som förr, resa långt och shoppa som om inget hänt.

SK har identifierat 13 områden där konsumenter måste skyddas. I media handlar det mest om hur hårt företag drabbas och deras krav på kompensation. Det har funnits fördelar med den svenska, smidiga modellen med eget ansvar. Har det varit för mesigt? Grannländer stänger köpcentrum och restauranger, kräver munskydd i kollektivtrafiken vilket vi har avstått från men vilket man nu uppmuntrar till. Det är inte bara i köpcentrum och gallerior som smittspridning sker men det finns knappast något ställe där så många okända människor träffas. Den fysiska distansen fungerar dåligt, vi är för nära varandra, vi har inte tålamod att vänta ut folk som ska passera oss ”Ska bara…” Det är som om ingen fattar att Corona är en dödlig smitta. Det är lätt att vara efterklok och visst är läget oförutsägbart och unikt.

Det är tydligt att ekonomisk hänsyn har gått före. Allt tyder på att Corona har påskyndat digitaliseringen. Fler konsumenter än någonsin handlar på nätet, videosamtalar och tar del av nyheter och kultur via nätet. Det digitala verktyget innebär fantastiska fördelar för enskilda konsumenter. SKs roll är att granska företagens påståenden att du som konsument kan göra informerade val. De värsta lurendrejarna och klimatbovarna ska sållas bort av stark lagstiftning och standarder. Fokusområden kommer att vara konsumentskydd, digital säkerhet, finansiella tjänster, livsmedel, hållbar konsumtion, riksdagsvalet 2022och organisationsutveckling.  

Sammanfattning av medlemsenkät: störst medlemsnytta såsom nätverk, samarbete och ökad kompetens. Enklare former för utbyte, gemensamma projekt och seminarier. Frågor att driva gemensamt såsom hållbar konsumtion, AI (artificiell intelligens) förpackningar, kontanter, biljettköp.

Fistula-
Lägenheten som donerades till stiftelsen håller på att göras i ordning för visning. Bouppteckningen från Skatteverket är inte klar ännu, väntetid ca 10 veckor. Syskonbarnen har tagit det som de ville ha av bohaget dock lite märkligt att man inte ville ha diplom och medaljer. Dessa kommer att fotograferas till en minnesskrift och sedan förvaras i en ”minneslåda”.

Adventskalendern på hemsidan har varit välbesökt, 4000 gåvobrev har sålts och en gåva på 10000:- har inkommit. Det är lite tungrott med en stor styrelse så beslut om ett AU kommer förhoppningsvis att kunna tas på årsmötet som kommer att äga rum digitalt 24/3 kl.18 och innan dess ännu ett digitalt styrelsemöte. Jag har aviserat om Riksförbundets nedläggning men att Landsmötet ännu inte kunnat äga rum.

KSAN kräver ett kvinnofokus i den nya ANDT-strategin 2021-2025             
Kvinnor i missbruk och deras särskilda behov lyfts som ett prioriterat område enligt EUs strategibeslut för agenda och aktionsplan på narkotikaområdet. KSAN kräver att också svenska regeringen lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och prioriterar insatser i den kommande ANDT-strategin. Ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn. Allt detta har bidragit till ökade skillnader i hälsa och ojämlikhet bland olika grupper. ANDT-frågor och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor. KSAN har sedan 2007 lyft kvinnornas särskilda behov i vård och behandling.