Nyhetsbrev nr.5 – 2020

Hoppas att allt är väl med er i dessa märkliga tider.

Det börjar bli lite långsamt att inte kunna träffas under normala omständigheter. Det gäller att hålla ut och hoppas att vi snart ska kunna vaccinera oss mot Covid 19.

Jag har sökt organisationsbidrag för 2021. Skulle det bli ett beslut om nedläggning av förbundet skall Jämställdhetsmyndigheten ha besked snarast efter Landsmötet så att inga ev. bidrag betalas ut.


Beträffande Landsmötet
-de föreningar som under året har betalat medlemsavgiften har rösträtt, ett ombud per påbörjat 50-tal. Kommer inte ombudet/ombuden personligen måste fullmakt skickas till kansliet.

Det finns intresse från flera föreningar att Riksförbundet skall vara kvar. Man anser att i dessa tider är det ännu viktigare med remissinstans och social samvaro. De föreningar som röstar för att förbundet skall vara kvar kan kanske bilda en sammanslutning som fortsätter


Ekonomi
Varför nedläggningsförslaget kommit upp beror på ekonomin. Många föreningar vill inte betala till Riksförbundet utan vill behålla pengarna i föreningen och dessutom har organisationsbidraget halverats de senaste åren.

Upplöses förbundet (fordras 2/3 majoritet), upphör representationen i NKF, SK, KSAN, Fistula, Föreningen Norden och Kungafonden.  Enligt stadgarna skall ev. tillgångar tillfalla förbund eller institution med likartade syften. Fundera på detta.

Fortsätta föreningslivet
Skulle det bli en fortsättning måste en valberedning utses på Landsmötet och ett extra möte äga rum därefter. Nuvarande styrelse sitter året ut.


Historiken – beställa
Beträffande historiken får varje förening ett ex och vill man ha flera måste kansliet snarast få besked så vi inte trycker upp för många. Exakt pris meddelas så snart vi fått beställning på antal.

Året Aktiva Kvinna -3 förslag inkom.    

  • Carola Norén, specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nominerad av Uppsala HS Aina Andersson
  • Sofia Åhman som leder morgongympan på TV. Nominerad av Skärholmen HS Inger Wahlberg
  • Barbro Westerholm nominerad av Region 4 Marie-Louise Antonsson

AU enades om Sofia Åhman. Jag har varit i kontakt med henne men har ännu inte fått besked om hon kan komma.

09.30 – 10.00 –  Landsmötet börjar med kaffe                                                        
12.00 – 13.00 –  Lunch
13.00 – 14.00 –  Årets Aktiva Kvinna om hon kan. I annat fall någon annan underhållning.   
14.00 – 15.00 – Kaffe och avslutning.