Nyhetsbrev nr.4 -2020

Bästa Medlem

Hoppas allt är väl med er. Det är tråkigt att man inte kan träffas i föreningarna. Ingen kunde väl ana att Coronan skulle ställa till det så mycket för oss och så länge.                                                                                     
Jag tycker att man varit duktig på att ställa om i stället för att ställa in. Många konferenser sker digitalt och det fungerar ganska bra men man saknar den fysiska kontakten.

HISTORIKEN är i det närmaste klar. Varje förening får ett ex och om föreningarna vill ha flera måste det anmälas till kansliet. Priset kommer att ligga runt 85kr/st.

Årets Aktiva Kvinna
-förslag till kansliet senast 30/9.Räknar med medverkan i så fall på Landsmötet.

Studieverksamheten
-slutredovisningen för 2019                                                                   
Den kan kanske vara till någon nytta vad gäller förslag på studiecirklar.

Konsumentkommittén
-I vår del av världen utgör den höga konsumtionen av kött och mejeriprodukter ett av de stora problemen kopplat till folkhälsa, klimat, miljö, antibiotikaresistens och djurskydd. Det måste ske ett kostskifte mot grönare matvanor. Priserna på matvaror bör närma sig det totala priset för produktionen och konsumentens effekter gällande folkhälsan. Konsumenten ska vara säker på och välinformerad om vad som är långsiktigt hälsosam och miljösmart kost. Detta bör avspeglas bättre i livsmedelsbutikernas utbud och marknadsföring samt i de offentliga måltiderna. Konsumenter, näringsliv och politik måste samverka för att uppnå detta.

Läskskatt
Regeringen öppnar nu för en läskskatt.  Efter Cancerfondens jämförelse visar det sig att Fanta i Sverige innehåller tre gånger så mycket socker som Fanta i England och Spanien.                                           
En halvliter Fanta i Sverige innehåller 11 fler sockerbitar än i många länder som infört läskskatt. En halvliter Fanta i Sverige innehåller 61,5 gram socker per flaska =18 sockerbitar (Storbritannien 23 gram socker=7 sockerbitar). Storbritannien har infört en skatt på sockersötade drycker vilket har lett till att många producenter sänkt sockerhalten i läsken. Drycker som innehåller en sockermängd  på över 5% beskattas. Erfarenheter från de 40-tal länder som infört skatt är att sockerhalten i många fall har sänkts.

Läskskatt
Regeringen öppnar nu för en läskskatt.  Efter Cancerfondens jämförelse visar det sig att Fanta i Sverige innehåller tre gånger så mycket socker som Fanta i England och Spanien.                                           
En halvliter Fanta i Sverige innehåller 11 fler sockerbitar än i många länder som infört läskskatt. En halvliter Fanta i Sverige innehåller 61,5 gram socker per flaska =18 sockerbitar (Storbritannien 23 gram socker=7 sockerbitar). Storbritannien har infört en skatt på sockersötade drycker vilket har lett till att många producenter sänkt sockerhalten i läsken. Drycker som innehåller en sockermängd  på över 5% beskattas. Erfarenheter från de 40-tal länder som infört skatt är att sockerhalten i många fall har sänkts.

Det har visat sig att konsumenten i högre grad väljer de billigare dryckerna. Forskning visar att sockersötade drycker har tydlig koppling till övervikt. Vi vet också att övervikt och fetma är en riskfaktor för 13 olika cancersjukdomar. Lantbruksminister Jennie Nilsson ser allvarligt på detta och uppmanar i första hand livsmedelsföretagen att självmant sänka sockerhalten i läsken. Hon utesluter inte en reglering, likt den skatt som finns i många länder.

Amazons etablering i Sverige väcker frågor inte bara kring arbetsförhållanden utan även produktsäkerheten och konsumenters rätt. Därför har Sveriges Konsumenter skrivit ett öppet brev till Jeff Bezos och Amazon, Sveriges mäktigaste nyetablering.                                          

Den svenska konsumentrörelsen välkomnar i regel nyinflyttade men när det gäller Amazons finns för många frågetecken i dagsläget. Många har uppmärksammat bristen på respekt för rätten att organisera sig fackligt och frågetecken kring en hållbar framtid. Europeiska myndigheter utreder ett eventuellt missbruk av en dominerande marknadsställning. Säkerheten är A och O för konsumenterna.

USB-laddare får inte falla isär när man drar ut den ur vägguttaget. Leksaker ska vara fria från farliga kemikalier. Ingen ska kunna tjuvlyssna genom smarta högtalare. Myndigheter och kollegor i andra EU-länder ger signaler återkommande om att en hel del produkter utgör ett hot mot den personliga integriteten eller är direkt livsfarliga. Vid reklamation av varor har det i vissa fall dröjt så länge att konsumentens reklamationsrätt har löpt ut. Eftersom merparten av produkterna säljs av andra företag än dom själva måste det bli tydligare vem vi handlar av när vi klickar på köpknappen. En ny EU-lagstiftning om detta är på väg men troligen inte på plats förrän 2022.

Fair Finance Guide
 –efter avslöjande av svenska bankers koppling till skövling av Amazonas har 1000-tals protestmejl kommit till Nordea, SEB med flera investerare. Bankernas träff med företrädare för brasilianska regeringen har lett till att man ställt krav på att stoppa avskogningen och med hot om att inte investera i landet så har regeringen nu infört förbud mot bränder i tre månader och fler åtgärder ska ses över.

Sveriges Konsumenter är aktiva medlemmar i den europeiska konsumentrörelsen för standardisering, ANEC. Inför nästa finansieringsperiod har det dykt upp en konkurrent som söker medlemmar bland civilsamhällesorganisationer i EUs medlemsstater.            

Skulle ni kontaktas nappa inte på erbjudandet då det riskerar att underminera det effektiva arbete konsumentrörelsen byggt upp inom ANEC. 

Seminarium om konsumenträtt äger rum 6 oktober kl.12.30-16.00 digitalt.
Anmäl ditt intresse senast 28 september.
Inloggningsuppgifter till seminariet, program m.m. skickas till den mejladress du anger i anmälningsformuläret. MUCF.se/konsumenträtt i civilsamhället.

Nordiska brevet
-utkommer i mitten av december och kommer att skrivas av Hälsomyndigheten på Island och handla om Covid 19 pandemin och hur den har påverkat våra liv.

KSAN-
Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen minskat bland de yngre och åldern för alkoholdebuten har höjts. Det är en framgång för KSAN som arbetar för att minska de alkoholrelaterade skadorna och de sociala konsekvenserna som en hög alkoholkonsumtion innebär. De svenska erfarenheterna efterfrågas och KSAN har engagerat sig bl.a. i ett EU-projekt i Ryssland.                                               

Missbruk av andra substanser får allt större konsekvenser och Sverige har hög narkotikadödlighet och som fortsätter öka bland kvinnor. Dessutom bidrar narkotika-problemen till en ökad kriminalitet som påverkar samhället i stort. KSAN kommer att fortsätta sitt arbete för att uppmärksamma nya riskgrupper och kvinnors särskilda behov genom opinionsbildning, information och samverkan. Regeringens nuvarande strategi för alkohol-narkotika-dopning och tobakspolitiken löper ut 2020 och regeringen avser att ta fram en förnyad strategi för 2021-2025. Beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor.                                                                                          

KSANs årsmöte kräver att regeringen lyfter flickor och kvinnors särskilda behov och prioriterar insatser av human och god kvalitet.           

KSANs Fjärilspris
– tilldelades H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang har gett frågorna en ökad uppmärksamhet.

KUNGAFONDENs..
årsmöte (telefonmöte) leddes sedvanligt av statsministern. Stiftelsen bildades 1943 och Husmodersförbundet var en av stiftarna. Fondens bidragsverksamhet syftar till att tillgodose angelägna behov som inte tillgodoses genom ersättning från arbetsgivare, statliga eller kommunala myndigheter, försäkringsbolag etc. Bidrag kan ges som ekonomiskt stöd under begränsad tid i samband med omskolning eller startande av egen verksamhet. Ett snabbt stöd till anhöriga kan ibland vara av särskild vikt exempelvis i samband med dödsolyckor.                                                                                       

Stöd till forskning och förebyggande verksamhet. Sedan 2014 doktorandprojekt vid Karolinska Institutet om militära veteraners psykiska, fysiska och sociala hälsa.                                                                    
Under 2019 beviljat bidrag till forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i samarbete med Polisen. Målet med projektet är att få en profil på personer som ska rekryteras till Nationella Insatsstyrkan och förstå hur människans funktioner påverkas av extrem stress.   

Stöd till veteraner som tjänstgjort i utlandsmissioner. Sedan starten har man delat ut ca 100 miljoner. Antal ansökningar 2019, 107 varav 34 veteraner. Förmögenheten ca 122miljoner.

Aktuellt
Seminarium om konsumenträtt äger rum 6 oktober kl.12.30-16.00 digitalt

RS –  7 november kl. 17.00 via Zoom