Nyhetsbrev 2- 2020

Sveriges Konsumenter (SvK)-har också fått nedskärningar i årets bidrag från Konsumentverket. Detta ska dock inte hindra SvK att växa och fortsätta vara den samlade rösten i frågor om konsumenträtt och hållbarhet. När Elsäkerhetsverket lät testa mobilsladdar från oseriösa sajter som Wish visade sig många vara direkt farliga. Därför driver de tillsammans med SvK ett projekt som går ut på att samla in vittnesmål. Privatimporten av elprylar från billiga sajter utomlands orsakar såväl allvarliga personskador som skador på hus och hem.

Allvarlig skada av mobilsladd
Vera (13 år) vände sig om i sängen och sträckte sig efter mobilen som låg på laddning då hon med tån råkade nudda elementet och plötsligt blev en levande strömledare mellan mobilen och elementet. Hon krampade, kunde inte röra sig och fick svårt att andas. Hon försökte allt hon kunde för att släppa mobilen men handen höll fast den. Efter ett tag släppte krampen men hon vet inte hur lång tid det tog. Hon fick sår på handen och foten och det blev ambulans till sjukhuset. Man konstaterade att hon hade förhöjda hjärtvärden. Efter några dagar hade såret på foten blivit fult och det gjordes en hudtransplantation men det bildades en nervknuta och Vera började belasta fotens utsida. Ännu en operation för att ta bort knutan.

Elsäkerhetsverket kontaktades och telefonen och sladden skickades för analys till Apple. Telefonen var köpt begagnad på Blocket och det visade sig vara en piratkopia. Att köpa en piratkopierad laddare är riskfyllt visade en undersökning som Elsäkerhetsverket gjort. Vid test av tio piratkopierade laddare från sajten Wish klarade inte en enda laddare säkerhets-proven. Efter tre år har Vera fortfarande problem. Efter snedbelastningen av foten har hon fått ont i ryggen och saknar ännu reflexer i högra benet. 

Brott mot GDPR
SvK anmäler My Heritage för brott mot GDPR. Fler än 26 miljoner
 människor världen över har gentestat sig och My Heritage är en av de största aktörerna. I Sverige räknar man med att 150000 har

testat sig i släktforskningssyfte. SvK och Norska Förbrukarrådet riktar kritik mot My Heritage som man menar bryter mot marknadsföringslagen och dataskydds-förordningen GDPR. Som grund ligger en juridisk bedömning av den norska advokatfirman Bing Hodneland. SvK experter understryker att det är extra graverande eftersom det handlar om människors arvsanlag. Man kan få en ny kod till bankkort men DNA koden varar livet ut. Det man vänder sig mot är att kunderna skriver på ett avtal som i princip är omöjligt att förstå, ord som du behöver vara såväl läkare som jurist för att förstå.

Klimatneutralt 2050
Koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter hur berör det konsumenterna? Europa skall vara klimatneutralt 2050. En av de viktigaste punkterna är att omställningarna inte skall drabba dem värst som redan är mest ekonomiskt utsatta. Hur skall konsumentrörelsen förhålla sig och hur kan man få en övergång till ett hållbart samhälle som fungerar för alla konsumenter?

Fistula
-Dr.Cathrin Hamlin har avlidit. Hon har tillbringat 60 år i Etiopien och mer än 60000 etiopiska kvinnor har under dessa år behandlats kirurgiskt för obstetrisk Fistula på grund av förfärliga förlossnings-skador. Cathrin har haft ett otroligt liv och gjort en enorm skillnad för tusentals och åter tusentals kvinnors liv och hälsa. Vi är många över hela världen som sörjer denna fantastiska kvinna. Många fina och betydelsefulla utmärkelser har hon fått genom åren för sitt hängivna arbete. Hennes minne lever!   

Sjukhusets framgångsrika verksamhet är helt beroende av bidrag. Din gåva bidrar till att ge nytt liv och hopp till drabbade kvinnor och flickor men också till att förhindra att skador uppstår genom att trygga förlossningar blir möjliga. 

Föreningen Nordens historik – firade 100 år 2019
På 1920-talet bidrog man till att skolnämnder bildades och detta ledde till brevväxling och   skolresor till de nordiska länderna.

1930 infördes familjemedlemskap för att inkludera kvinnor.

1939 började vänortsutbytet och först var Uddevalla med Thistad i Danmark.

Under 40-talet tog man ställning mot nazism och fascism. Efter andra världskriget bildades den nordiska kulturkommissionen för universitet och forskning, skolfrågor, folkbildning och konst.

Efter andra världskriget anslöt sig kvinnor i större utsträckning och har påverkat verksamhetens inriktning. Borttagande av nordiska gränser-Passunionen inrättades under 1950-talet och 1954 undertecknade regeringsföreträdarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige ett protokoll angående ökad rörlighet för nordiska medborgare. Detta ledde till en fri arbetsmarknad i Norden och överenskommelsen undertecknades 1957.Detta innebar att gränskontrollerna mellan de nordiska länderna avskaffades och efter några år även Island och Färöarna. Att gränskontroller tagits bort mellan länder är unikt i världen. Samarbetet har delvis hamnat i skuggan då några av de nordiska länderna inte ingår i EU och att det på så sätt uppkommit nya gränser inom Norden.
 
1952 bildades Nordiska Rådet. Under efterkrigstiden utvecklades det nordiska samarbetet speciellt på det politiska planet.

1971 ingicks ett avtal om nordiskt kulturellt samarbete vilket skulle främja kultur och samhällsförhållanden. Sedan 1995 arrangeras den nordiska kulturveckan d.v.s att sprida nordisk kultur. Denna idé spreds även till de baltiska staterna och övriga världen.

Från 1985 Nordjobb-ett arbetsmarknadsprogram. Resultatet har blivit att 25000 unga fått sommarjobb i de nordiska grannländerna. Man riktar sig till nordiska och europeiska ungdomar mellan 18-30 år för att motverka ungdomsarbetslösheten. Kunskap om Nordens språk och kultur.                                                                                           

Sedan 2009 Norden i Östersjöregionen, policysamordnare för utbildning tillsammans med Hamburg. Tre övergripande mål-rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet. Förutsättningen är tillgång till god utbildning, effektivt och solidariskt välfärdssystem, fungerande arbetsmarknad, rörlighet likt nordiska modellen.                                                                                               

Kvinnors roll i Föreningen Norden, Fredrika Bremer och Ellen Key drev idén om fackligt fredsarbete och demokratisering.

Landsmötet är framflyttat till 29-30 augusti

Glad Påsk önskar Siw och Eva-Marie

Var så försiktiga det går i dessa Corona tider, och vi hoppas att livet kommer att återvända till det normala inom rimlig tid.