Nyhetsbrev 1 / 2019

God fortsättning på 2019 som vi hoppas skall bli ett bra år för oss alla, för Riksförbundet och alla föreningar runt om i landet.

Landsmötet och tillika 100-årsjubileum
-kommer att äga rum på Kurorten Mösseberg i närheten av Falköping. Konferensanläggningen är inte tillräckligt stor så vi kommer att bussas in till Stadshotellet i Falköping. Förhandlingar kommer att varvas med intressanta föreläsningar, historik och trevlig underhållning under festmiddagen. Programmet kommer att fastställas på styrelsemötet i mars.

Kostnad för dagpaket exkl. middag är 500kr och inklusive middag är 1200kr

Årsmöten                                                                                           
Glöm ej att välja ombud till Landsmötet! Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud per påbörjat 50-tal och för varje ombud utses ersättare. Skrivelser och motioner bör vara kansliet tillhanda senast 20 mars.        

Medlemsavgiften är oförändrad 200:- familjemedlem 50:- riksmedlem 200:- Avgift för medlemslista 25:- Önskar du enskilt medlemskap i ACWW är det 230:-                                                                   
Bilaga blanketter

Betala ej förrän fakturan från kansliet har kommit!  Glöm ej att meddela kansliet om ev. ny mottagare av föreningspost liksom ev. ändringar i medlemsregistret. Vid nedläggning av förening, vilket jag hoppas inte sker, skall skatteverket meddelas!

Organisationsbidrag
Tyvärr har vi fått betydligt mindre bidrag i år 383 040: -Delvis beror det på att allt fler föreningar söker bidrag. Jag tror också att det kan bero på den nya myndigheten Jämställdhetsmyndigheten som inrättades i början av 2018 och som skulle ersätta MUCF. I budgeten som antogs (M och KD) skulle Jämställdshetsmyndigheten läggas ner men med den nya konstellationen i regeringen så ser det ut som det beslutet kommer att upphävas. På AU diskuterades en ev. träff med myndigheten inför nästa ansökan om organisationsbidrag. Man kan också söka bidrag för projekt. Diskutera detta i föreningarna och kom med förslag.

Hemsidan
-Marie-Louise Antonsson och FU håller på och planerar utbildningen för de föreningar som anmält intresse. Besked kommer inom kort.

Studieverksamheten
Tyvärr minskar antalet studietimmar betydligt vilket kan komma att påverka studiebidraget. Det skulle väl vara lämpligt att läsa om vårt förbunds historia, ett år som detta då vi firar 100 år. Jag tycker det borde vara av intresse för alla föreningar. Ni som kommer till Landsmötet kommer säkert att inspireras till detta.

Konsument                                                                                         
Söndag den 26 maj går vi till valurnorna. Denna gång gäller val till EU, ett viktigare val än vad många tror! De flesta politiska beslut som påverkar dig som konsument tas inom EU-samarbetet.                                                                                                            Bilaga 2 Jens Henriksson

Internationella Konsumentdagen är den 15 mars.

Sociala kommittén                                                                            
-har tillskrivit SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om Mammografiundersökning.                                                                                                                                                       Bilaga 3

Nordiska konferensen, kostnader Dagpaket.                                       Bilaga 4

Nordiska Brevet- översättning är gjort av en finsk student som studerar på svenska i Åbo Akademi.                                                    
  Bilaga 5                                                                                                                                                              

KSAN-Sista anmälan till Fjärilspriset 21 februari.

Aktuella Datum  

 8/2               Fistulastiftelsens styrelse

13/2              Sv.Konsumenter representantskapsmöte

22-23/2         Folkbildningsrådet

18/3              Fistulastiftelsens årsmöte

22/3              AU

23-24/3         RS