Nyhetsbrev 4 / 2018

Ekonomin ser bra ut. Det känns verkligen bra att medlemsantalet har ökat och vi får hoppa satt den positiva trenden fortsätter.

Hemsidan
Personligen tror jag att den har en funktion att fylla även för medlems-värvning.Det kommer att anordnas utbildningar för de föreningar som visat intresse. Ni som ännu inte anmält er måste göra det snarast, helst till 19 januari då vi har AU och ämnar planera för utbildningen. Förbundets liksom föreningarnas hemsidor kommer att se lika ut. En fördel om man är osäker är att man kan rådfråga någon annan förening. Hemsidan medför ingen kostnad för föreningen. Tranemo ingick i pilotprojektet och gå gärna in och se hur den hemsidan ser ut. TranemoHem och Samhälle   (om du klickar på länken kommer du till hemsidan)

Landsmöte…
2019 kommer att äga rum på Mösseberg/Falköping 17-18 augusti. Inbjudan har gått ut till lokalföreningsordförandena. Sista anmälan 30 april.            

Glöm ej att på årsmötet välja ombud! Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar och för varje ombud utse en ersättare. Skrivelser och motioner bör vara kansliet tillhanda senast 20 mars så vi kan behandla dem på AU 22 mars.

Nordiska konferensen-14-16 juni i Varberg. Anmälan senast 31 mars.                             Bilaga 1                                              

Sveriges Konsumenter – antibiotika i djuruppfödning
Sverige är det EU-land som använder minst antibiotika i djuruppfödningen. Allra mest använder Cypern och näst mest Spanien och Italien. När det gäller Europaanvänder Norge allra minst och därefter Island. Sveriges Konsumenter arbetar för en lagstiftning som skall tvinga restaurangerna att informera om köttets ursprung. 8 av 10 vill veta varifrån köttet kommer. Enligt lagen behöver inte restaurangerna uppge det till skillnad mot matbutikerna. Serveringspersonalen kan sällan svara på frågan.

Rätt att veta vad man äter
Thailand saknar djurskyddslag och Danmark tillåter fixerade grisar som inte kan vända på sig. De flesta partier vill införa lag att konsumenterna skall ha rätt att få veta vad de äter. Samma regler som gäller för matbutikerna borde gälla för restauranger,färdig mat, matsalar inom vård, omsorg och skola.                                            


Flamskyddsmedel
Organisationer i Europa slår larm sedan tester upptäckt gifter i leksaker, håraccessoarer och köksprodukter. Flamskyddsmedel har hittats i 109 av 430 testade produkter tillverkade av återvunnen plast som troligen kommer från gamla elektroniska produkter. Dessa halter av farliga ämnen är enligt lag förbjudet men bara om det gäller produkter som tillverkas av ny plast. Nu kräver organisationer över hela Europa att kryphålet i lagstiftningen täpps till.  

Flamskyddsmedel misstänks vara hormonstörande som kan ha samband med koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn. Samtliga produkter som testats var tillverkade av hård svart plast. Flamskyddsmedel har negativa hälso-och miljöeffekter men tillåts i återvunna produkter som konsumenten kommer i kontakt med dagligen.  


Övervakning
Nätjätten Google har mycket större insyn i var vi befinner oss genom mobiltelefonens platstjänster än många vet. Följderna blir en övervakning som kan avslöja vanor, hälso-tillstånd,religionstillhörighet och politisk uppfattning. Efter en granskning av norska Förbrukarrådet anmäler nu 6 konsumentorganisationer Google till tillsynsmyndigheten.  


Emot FNs globala mål
De 7 största bankerna i Sverige förvaltar och investerar idag över 10 000 miljarder. Bankerna kan rikta pengarna mot långsiktig hållbar verksamhet men ofta sker precis tvärtom. Finans-expert Jakob König fick i uppdrag att granska några kända profilers sparpengar. I deras fonder hittades kinesiska oljejättar, världens största tobaksbolag, företag som exporterar vapen till diktaturer. Dessutom investerades i företag kopplade till regnskogsskövling och Lundins petroleum som är åtalade för folkrättsbrott i Sudan. Dessa investeringar går rätt emot FNs globala mål för hållbar utveckling. Mål som skall nås till 2030. Bankerna är nyckelspelare för att uppnå de globala målen.                                              

Fair Finans Guide
Du kan också göra som 20 000 personer redan gjort mejla till din bank med hjälp av Fair Finans Guide. Svenska storbanker får låga betyg inom jämställdhet, släpar efter iklimat-arbetet och har svagast riktlinjer när det gäller att motarbeta skatteflykt.  Sveriges Konsumenter har yttrat sig om remissen Tillgängligheten av kontanter.


ACWW ..

90 år 2019 och 470 medlemsföreningar med mer än 9 miljoner medlemmar i 82 länder. Man arbetar för att höja levnadsstandarden för kvinnor och familjer på landsbygden och genom undervisning utrota könsdiskrimineringen. Utgifterna för projekten har tidigare överskridit intäkterna. Nu är första gång på länge som man inte visar röda siffror. Antal projekt har minskat och de som prioriteras är vatten, sanitära olägenheter och elektricitet,


Stiftelsen Fistula

har under året utbetalat 450 000 kr till sjukhuset. Tackkort för penning gåvan i samband med jubileet har inkommit. Får du inte Nyhetsbrevet på mail/brev kontakta Eva-Marie. Det är mycket läsvärt. Fistulas Nyhetsbrev finns att läsa på Riksförbundets hemsida under ”Aktuellt”.             

I maj 2019 är det 60 år sedan Hamlins först kom till Etiopien och på sjukhuset håller man på att planera en helveckas firande (23-30 maj). Olika evenemang kommer att äga rum varje dag.

KSANfjärilspriset
Det är dags att nominera till Fjärilspriset. En utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol, läkemedels-och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.Priset delas ut vid årsmötet 8 april. Nomineringarna skall vara KSAN tillhanda senast 21 februari.


NTF

NTFs historia innehåller många bevis på hur man framgångsrikt kan förändra och förbättra trafiksäkerheten i Sverige. Idag finns krav på bälte, en Nollvision och vi är i närheten av det lägsta antalet dödsolyckor någonsin. Trots detta upplevs trafiken som farlig bland föräldrar som i allt större utsträckning skjutsar sina barn till och från skola och fritidsaktiviteter.

Cykelhjälmslag
Sverige har en cykelhjälmslag för barn under 15 år. Då hjärnan är vår viktigaste kroppsdel är det bekymmersamt att hjälmanvändningen är så låg bland våra tonåringar. Vi har mycket att lära av Norge som trots att dom inte har någon cykelhjälmslag så använder 61% vuxna hjälm och i Sverige endast 40%. I den norska skolan finns kunskapsmål som gäller trafik och trafiksäkerhet inskrivna i läroplanen.                                                                                                            

Cyklar på körbanan
Nya regler-sedan 1 augusti i år får om försiktighet iakttas cyklande som fyllt 15 år använda körbanan även om det finns cykelbana. Hastigheten på körbanan får inte vara högre än 50 km i timmen. Sedan 15 oktober ska gående på en gemensam gång-och cykelbana om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.                                                                         

Bussar / elcyklar
Sedan 1 oktoberfinns ett utökat krav på information om att använda bälte i bussar.                                                                                                                             Eldrivna motorfordon blir fler och fler och olika lagkrav gäller beroende på hur starkmotorn är och vissa kräver även körkort. Antalet dödade och allvarligt skadade på elcykel har fördubblats det senaste året och det beror sannolikt på att försäljningen har ökat så kraftigt. Det är i första hand ovana cyklister som annars inte skulle valt att cykla som utgör den största riskgruppen.

Föreningen Norden..
fyller också 100 år 2019 och vill fira genom att blicka framåt 100 år till. Ett framtida fokus som tar ansats i det positiva som det nordiska samarbetet har medfört för dess medlemmar, de bosatta och verksamma i Norden. Fokus kommer att ligga på framtidsfrågor såsom barn och ungas framtid, hållbar utveckling och hur det nordiska samarbetet förbättras och vidare-utvecklas så det bättre bidrar till ökad integration, känsla av samhörighet och nordisk nytta.                                                                                                  

Jubileumsseminarium och mingel i Stockholm i mars.                                          Seminarium och galaföreställning i Köpenhamn 15 april.

PS. Jag hoppas att lokalföreningsordförandena informerar sina medlemmar om vad som händer inom förbundet bl.a. genom Nyhetsbrevet.

Kansliet är stängt 20 december till 7 januari.    

Eftersom detta är det sista Nyhetsbrevet för i år så vill Eva-Marie och jag tacka för i år och tillönska er alla


Förbundsordförande
Siw Warholm