Nyhetsbrev 3 / 2018

Nyhetsbrev nr 3 – 2018

Hoppas att ni haft möjlighet att njuta av den långa och varma sommaren. Lite väl varm emellanåt men så blev det plötsligt höst och tid för att mötas till gemenskap i föreningarna.

Jag hoppas att ni har uppmärksammat att Eva-Marie numera har telefontid tisdagar kl.09-15.

Ekonomi
Medlemstappet är nu mycket mindre än tidigare år. Det har tillkommit 114 medlemmar under 2018. Jämfört med 2017 så är det bara 43 färre medlemmar. Ekonomin är i balans men vi är beroende av statsbidraget. Fortsätt värva medlemmar!

Hemsidan
Pilotprojektet år på gång och ytterligare information kommer på Rikskursen och RS.

Årets Aktiva Kvinna
Fana Habteab medlem i Uppsala HS och född i Etiopien arbetar för att motverka könsstympning. Hon håller föredrag och ordnar seminarier. På Rikskursen i Södertälje kommer hon att medverka och få sin utmärkelse.

Fana Habteab

Landsmöte
kommer att äga rum 16-17 augusti på Mösseberg Kurort i närheten av Falköping.

Rikskursen
Södertälje 6-7 oktober då vi bl.a. får lyssna till Fana Habteab, Birgitta Dahl, tidigare talman i Sveriges Riksdag. Vi kommer att diskutera digitalisering, betalningsmedel, förbundets framtid med mera.

Konsumentkommittén
Partiernas löften till konsumenterna. De 38 svaren finns att läsa på Sveriges konsumenters hemsida. Det är dags att nominera till Blåslampan som utdelas den 28 november. Vem tycker du har gjort något extra bra för konsumenterna? Daniel Kjellberg blir ny chefredaktör för Råd och Rön. Han efterträder Carina Lundgren som gått i pension efter 18 år på tidningen.  Harriet Gillberg lämnar Sveriges Konsumenters styrelse i samband med årsmötet i april 2019.Det är viktigt att vi inom förbundet hittar någon representant. Har du någon i din förening?

Sociala Kommittén
Svaren på skrivelserna till partiledarna finns att läsa på vår hemsida.

Nordiska konferensen- Åland
Referat kommer i nästa tidskrift. Bilaga finns.                                                            
Rapport från styrelsemötet:  Marttaliitto firade Finland 100 år med tema ”Vi äter tillsammans”. Recept framställdes och tillsammans med andra organisationer hade man gemensamma mediekampanjer i ämnet.

Ny ordförande för Marttaliitto är Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen. Trenya projekt kommer att pågå i tre år med specialbidrag från social-och hälsovårdsministeriet.Man vill erbjuda hjälp åt fångar som avtjänat sitt fängelsestraff, erbjuda ekonomirådgivning till blivande pensionärer, utveckla volontärarbetet när det gäller seniorer och barnfamiljer. ”Hållbar vardag” speciellt matpolitik och konsumtionsval. Mera grönsaker, mindre kött, in-hemska produkter och närproducerade eller Fairtrade.

Finland: 3 Maj delade man ut 50 000 grytlappar åt förbipasserande människor runt om i Finland. Syftet var att sprida glädje och att synas. Andra veckan i september ”marthaveckan” då alla lokalavdelningar anordnar evenemang för att lyfta fram sin verksamhet. ”En nybörjan” riktat till nya studerande som tilldelas begagnade köksredskap, recept,tips och råd till sitt första egna hem. Till hösten påbörjas förberedelserna inför 120 årsjubileet. Årets tema ”en fungerande vardag för alla” med fokus speciellt på barnfamiljer och man ordnar med insamlingar och lotterier till förmån för dem. Medlemsresor till Etiopien, med insikt om utvecklingsarbetet och till Strasbourg, EU:s verksamhet planeras.

3 Maj delade man ut 50 000 grytlappar åt förbipasserande människor runt om i Finland. Syftet var att sprida glädje och att synas. 

I Norge prioriterar man husmodersvikarier, införande av skolmat i hela landet, ökad utbildning av barnmorskor samt integrationsarbetet. Kvinnokliniken i Haukelands sjukhus skall vara klar 2022 och kommer att vara så flott att mödrarna bara får stanna 6-8 timmar efterförlossningen. Förbundet har skickat ut en enkät till landets kommuner och som visar på en stor brist på barnmorskor. Förbundsordförande Elisabeth Rusdal har debatterat detta i både radio och TV. Förbundet har deltagit i Arendals veckan där man talat om kvinnor- och familjepolitik, internationellt engagemang, mat, barntrygghet och kontantstöttning. I oktober hålls Landsmöte med tema ”En värld i ändring”.

ACWW
Europapresident Margaret McMillan avled i Juli efter en kort sjukdomsperiod. Ny ordförande väljs på Världskonferensen i Melbourne som äger rum 4-10 april 2019. Sista datum för anmälan är den 31 december.

Fistula
30-årsjubileet firas söndag den 21 oktober kl. 12.30 på etiopiska restaurangen EthioStar. Se bifogad fil.

Föreningen Norden..
firar också 100 år 2019. Jubileumsåret kommer att genomsyras av Nordens framtid. Ytterligare information kommer under hösten.

Svenska FN-förbundet
Annelie Börjesson ny ordförande efter Aleksander Gabelic som varit ordförande sedan 2000. FN-förbundet anordnade en utbildningsresa 4-9 september till New York med besök på FN.

1.6 miljonerklubben
firar 20-årsjubileum 16 november på Grand Hotell. Utdelning av Hälsopris, middag och underhållning. Anmälan snarast till info@1.6miljonerklubben.com


KSAN..

firar 75 år 22 oktober 14-17 på Princess Hall Conference på Djurgården med musikunderhållning, medverkande från Jämställdhetsmyndigheten, tidigareordförande, Fjärilspristagare samt kaffe och tårta. Anmälan till kansliet senast 28 september.

Aktuella Datum

25/9     Sv.Konsumenter

6-7/10  Rikskurs

22/10    KSAN 75 år

9-11/11 AU och RS

21/10    Fistula 30 år

Lycka till med arbetet i föreningarna och en trevlig höst

Förbundsordförande
Siw Warholm