Nyhetsbrev 2 / 2018

Nyhetsbrev 2

Kansliet
Jag vill göra ett förtydligande beträffande Eva-Maries arbetstider på Kansliet. Hon är där måndag-torsdag och har telefontid onsdagar 9-15. Övriga dagar kan man maila eller ringa kontoret och tala in på telefon-svararen så blir man kontaktad.


Verksamhetsberättelsen

-kommer att sändas ut per post till alla föreningar.

Föreningar jobbar hårt för att få in fler medlemmar
I december 2016 var det 2607 medlemmar och i december 2017 var det 2430.

Även om vi fick in totalt 186 nya medlemmar 2017 så blev slutantalet mindre pga. att några föreningar lagt ner. Hittills i år har det tillkommit 74 nya medlemmar och det är glädjande.


Nordiska konferensen samt Landsmötet 2019
AU och RS ägnade mycket tid till att diskutera de två stora eventen som äger rum 2019, 14-16 juni Nordiska konferensen och 17-18 augusti Landsmötet.  Eva-Marie har fått i uppdrag att ta in offerter på hotell så att vi vid ett extra insatt AU 5 maj kan fatta beslut om var eventen kommer att äga rum och samtidigt diskutera temat för den nordiska konferensen. Kom gärna med förslag.


Årets Aktiva Kvinna

Förslag till kansliet senast 25 augusti då AU har möte.


Engagemang i föreningarna varierar

Regionerna 4, 5 och 7 har regelbundna träffar en till två gånger per år och träffas vanligtvis på FU som lånar ut lokaler utan kostnad och som även kan lämna ekonomiskt bidrag för olika ändamål. Region 7 har t.ex. till hösten planerat ”Matsvinn” med represen-tanter från Hushållningssällskapet och ICA. Exempel på aktiviteter i föreningarna 2017.
                                                                                                        

Riksstudierådet
Vad gäller studiebidrag så prioriteras personer med korttids-utbildning och funktionsnedsättning. En unik deltagare räknas alltså som två. Anteckningar från mötet.

Program för både Länsstudieledarkonferensen och Rikskursen diskuterades. Nästa år är det val till EU och därför skulle det väl vara lämpligt att starta studiecirklar i det ämnet.

 

Tidskriften
Nästa tidskrift utkommer 31 maj. Manusstopp vecka 16. Vår redaktör Birgitta Collenius tar tacksamt emot material till tidskriften.
Konsumentkommittén
Vid årsmötet 24 april kommer tid att ägnas åt den nya Handlingsplanen som skall gälla 2020-2024.

  • Vilka är utmaningarna de närmaste 4 åren
  • Vem är vi till för- och på vilket sätt
  • Vad behövs för att Sveriges Konsumenter ska bli starkare
  • Vilka värdeord skall prägla organisationen- och
  • Vad betyder de orden för er

Diskutera gärna dessa frågor och kom med synpunkter till Harriet eller Siw senast 1 maj.

I maj startar Matgruppen
En arbetsgrupp för livsmedelsfrågor. Varje medlemsorganisation får ha en representant-någon som jobbar med eller vill jobba med livsmedelsfrågor. Man träffas 3 gånger under året och ungefär 2 timmar per gång.  På Sveriges Konsumenters hemsida kan du läs mera om En Stark och Hållbar konsumentpolitik.

Konsumenter ställer kvar på svenska ägg
Sverige har idag den femte största äggkonsumtionen i Europa. En svenska äter i genomsnitt 222 ägg om året. Under Påskhelgen beräknas 64 miljoner ägg gå åt i Sverige. Många konsumenter ställer krav på de färska äggen-de ska gärna vara svenska, ekologiska eller från frigående höns. De flesta svenska livsmedelskedjor har valt att sluta sälja färska ägg från burhöns- men hur ser det ut i färdiga produkter som innehåller ägg t.ex. majonnäs, pannkakor, pasta, bakverk? Tar man ställning till burägg även där?
Det finns idag ca. 6.7 miljoner värphöns i Sverige. Av dessa lever 35% i bur och 65%frigående inom- eller utomhus varav 11% lever under ekologiska förhållanden. Det är dålig information på förpackningarna. Välj ekologiska eller kravmärkta så slipper du oroa dig för salmonellabakterier och antibiotikaresistens!

Sociala Kommittén
Svar har inkommit på skrivelsen ”Ökning av självmord bland barn och ungdomar”.

Kommittén arbetar med en skrivelse till Partiledarna för att efterhöra hur deras partier ställer sig till; Fattigpensionärer, Ojämlik sjukvård, Väntetider på Psykiatrimottagningarna, Otryggheten i samhället, Äldreomsorgen och Skolan. Det är ju val i september.

Nordiska konferensen – Åland 17-18 augusti
Som alltid bra program och trevligt att träffa våra nordiska vänner. Anmäl dig senast 20/4 till kansliet. Det skulle vara roligt om vi kunde bli några stycken!

ACWW 2017
Slutrapporter om de projekt som ägt rum under 2017 och där mer än 4100 kvinnor och barn fått nytta och glädje av. Rapporten kommer i nästa tidskrift.

Stiftelsen Fistulasjukhuset
I höst firas 30 år. Förutom huvudsjukhuset i Addis Abeba finns nu fem lokala sjukhus i olika delar av landet. Ett 20-tal barnmorskor utexamineras årligen. Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte och i samverkan med organisationer och myndigheter stödja Fistulasjukhuset i Etiopien i dess arbete med kvinnors förlossningsskador.

Kontinuerlig kontakt hålls med sjukhuset genom den Internationella Fistula Alliansen (IFA) för att försäkra oss om att sjukhusets verksamhet bedrivs på ett tillfredsställande sätt.                            Under året lanserades en ny hemsida som finns på www.fistulasjukhuset.org  Stiftelsen deltog vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och temat var samarbetet mellan Fistulasjukhuset och organisationen Greenlamp som förser vårdcentraler i avlägsna trakter med solcellsväskor. Dessa ger efterlängtad el där sådan saknas.

Stiftelsen har under året skänkt 1 110 000:- och dessutom utrustning i form av barnmorske-  stetoskop.  Vårt uppdrag i styrelsen är att öka intresset för vår stiftelse och för sjukhuset och dess verksamheter för att öka insamlingen. Kostnaden för att driva sjukhuset är ungefär 5 miljoner dollar per år. Jag får alltid höra att Hem och Samhälle är fantastiska att skänka pengar.

Varmt tack till er alla.
ps. glöm aldrig att skriva HS på inbetalningsblanketten


FN-förbundet

Sveriges regering och svenska myndigheter måste bli striktare i bemötandet av rasistiska och nazistiska organisationer. Rapporten presenterades på FN-dagen mot rasism den 21 mars.
Bilaga 4
 

Aktuella Datum

16/4    KSANs årsmöte

24/4    Sveriges Konsumenters årsmöte

5/5      Extra AU

8-9/5  Länsstudieledarkonferens

25/8   AU

NB 2 – 2018 – inkl. bilagor

En skön vår och sommar tillönskar

Riksförbundet Hem och Samhälle

 

 

 

 

 

 

Siw Warholm