Nyhetsbrev 1 / 2018

Nyhetsbrev nr. 1

God fortsättning på 2018. Ett nytt år med alla dess möjligheter och utmaningar. Vi hoppas att det kommer att bli ett bra år för oss alla och för HS med flera nya medlemmar. Det började ju bra efter Landsmötet med 188 stycken.

Medlemsavgifter 2018
Föreningarnas årsmöten beträffande medlemsavgiften är den oförändrad medlem 200:- familjemedlem 50:-, riksmedlem 200:- (nytt för i år) och avgift medlemslista oförändrat 25:-. ACWW enskilt medlemskap 230:- (frivillig avgift).  Betala ej förrän fakturan från kansliet har kommit.

Glöm ej!
Glöm ej meddela om ev. ny mottagare av föreningens post utsetts vid årsmötet och glöm ej heller meddela ändringar i medlemsregistret. Viktigt är också att meddela skatteverket föreningens organisationsnummer vid nedläggning av förening.

Förbundet har beviljats 655200:- i organisationsbidrag ett mycket välkommet bidrag med tanke på det minskande medlemsunderlaget.
Hemsidan
Det är nu klart att Tranemoföreningen kommer att bli ett pilotprojekt i samarbete med Folkuniversitetet och kommer att utarbeta en mall som skall kunna överföras till samtliga föreningar. Mer information kommer efter hand.

Verksamhetsberättelsen– för genomgång och godkännande på RS.                                                                 Bilaga 1

Sociala Kommittén
Det har skickat två skrivelser, den ena om förbud av spelreklam och den andra om självmord bland barn och unga. Det har kommit svar på självmord bland barn och unga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bilagor 2, 3

Nordiska frågor
Det Nordiska Brevet från Norge har kommit lagom till mars månadsmöten.                                                        Bilaga 4

Nordiska sommarkonferensen Hotell Arkipelag Mariehamn, Åland 17/8-20/8. Pris ännu ej klart men kommer ej att kosta över 500 euro. Återkommer när exakta avgiften är klar. OBS bindande anmälan 30/4.
Återkommer ang. anmälan till kansliet.

Internationella frågor
Världskonferensen äger rum i Melbourne, Australien 4-10 april 2019. Nomineringar till ACWWs styrelse skall vara huvudkontoret i London tillhanda senast 4 april i år.
Europapresident Margaret McMillan ställer ej upp för omval. Hon har nyligen haft en liten stroke och har därmed börjat minska sin arbetsbörda. Hon anser att det finns flera duktiga kvinnor i Europa som skulle kunna bli en utmärkt Europapresident 2019-2022. Hon nämner särskilt Norge. Holland, Lettland och ”de ryska kvinnorna” som varit mycket engagerade när det gäller våld mot kvinnor och barn, våldtäkter och flyktingarnas situation bland annat. Vem det än blir som efterträder henne så kommer hon att ge sin fulla support.

Stiftelsen Fistulasjukhuset
Under 2017 har stiftelsen betalat 1,1 miljoner till sjukhuset i Addis Abeba. Nyhetsbreven finns att läsa på hemsidan. Nästa utkommer i slutet av februari. Det finns fortfarande osålda tavlor från lotteriet och man kan gå in på Fistulasjukhusets hemsida och se dem. Styrelsen kommer gärna ut till föreningarna och berättar om Fistulasjukhuset. Nästa styrelsemöte äger rum 5 februari. Skänker ni pengar till stiftelsen glöm då ej att skriva HS!

 

KSAN
Den 22 oktober firar KSAN 75 år. Det är dags att nominera till Fjärilspriset- en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol, läkemedels-och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Nomineringarna skall vara KSAN tillhanda senast 1 mars. Priset delas ut vid årsmötet 16 april. Kvinnor i missbruk.      Bilaga 6

 

Aktuella datum

13/2              Sveriges Konsumenters representantskapsmöte

21/2              Riksstudieråd

23/3              AU

24-25/3         RS

26/3              Fistula årsmöte

16/4              KSAN årsmöte

24/4              Sveriges konsumenters årsmöte

 

Allt för denna gång

Med vänliga hälsningar

Siw Warholm