Nyhetsbrev 4 / 2017

Nyhetsbrev nr. 4

Nya medlemmar
Årets sista Nyhetsbrev som jag vill inleda med att meddela att vi fått 188 nya medlemmar under året och ingen förening har lagt ned. Det är mycket glädjande och vi hoppas nu naturligtvis att den negativa spiralen har börjat vända uppåt. Vi får naturligtvis inte sitta stilla och nöja oss med detta utan jobba på och värva flera om Riksförbundet skall finnas kvar.

Vi har som vanligt ansökt om organisationsbidrag och besked härom brukar komma i december-januari. Troligen kommer det att bli ett överskott för 2017.
Hemsidan
Region 4 har haft möte hos FU i Göteborg och har bl.a. diskuterat framtagandet av en hemsida. Marie-Louise Antonsson arbetar vidare med detta. FU Göteborg funderar på ett pilot-projekt där förutom region 4 även de regioner som ingår i FU Göteborg skall få deltaga. Tanken är att utforma en mall som skall kunna användas i samtliga regioner. En mall så enkel som möjligt. Detta har diskuterats länge och det skulle vara fantastiskt om vi kan komma till skott. Man kan på hemsidan lägga ut sitt program och studiecirklar m.m. och kanske på detta sätt nå presumtiva medlemmar.

NKF
2019 blir NKF 100 år. Datumet som tidigare fastställts kommer förmodligen att ändras då de övriga nordiska länderna vill senarelägga det. Troligen blir det 15-17 juni helst ej senare med tanke på mid-sommar och semestrar.

Landsmötet
2019 räknar vi med 17-18 augusti. Kom gärna med förslag på platser. Till NKF har inkommit ett förslag, Varberg. Rikskursen Som alltid var Rikskursen i Södertälje mycket bra. Referat kommer i nästa tidskrift. Teman från Rikskursen är utmärkta som mötes-information och även som studiecirklar.

 Konsumentkommittén..

arbetar med många viktiga frågor. De populära GPS-klockorna för barn har alarmerande brister. De kan helt enkelt hackas av personer som vill kontakta barnet, tjuvlyssna eller ta reda på var och hur barnet rör sig. Nu varnar konsumentrörelsen föräldrar och återförsäljare för flera av klockorna.

Blåslampan
Sveriges Konsumenter och tidningen Råd och Röns pris Blåslampan delas årligen ut till en person/organisation eller ett företag som på ett inspirerande sätt slagit vakt om konsumentens intressen. I år delade konsumentminister Per Bolund ut priset till Småspararguiden som utmanar finans-och pensionsbranschen genom att peka på orimliga villkor och finansiella produkter som bara gynnar de som säljer dem. De sätter alltid spararnas intressen främst och ger på ett enkelt och informativt sätt vägledning inom ett område som för många kan vara svårt att förstå. Med handfasta råd och användarvänliga tjänster ger de oss alla chansen till bättre sparande.

Sociala kommittén
Två skrivelser har skickats från sociala kommittén till socialminister Annika Strandhäll ”Vågar vi föda barn” och ”Ojämlik cancervård”. Ett kort svar ang. cancervården har kommit. Jämlikhet inom cancervården är en prioriterad fråga för regeringen. Under 2018 satsas 500 miljoner kronor i en särskild satsning för att korta väntetiden och öka jämlikheten. Därutöver görs ett flertal olika satsningar på hälso-och sjukvården.

ACWW
I nästa tidskrift kommer ACWW referat från Europakonferensen i Rumänien. Afrodita Roman, ordförande i Rumänien, har flera gånger framfört sitt tack för penninggåvan till utsatta barn. Hon skulle vilja inleda ett projektsamarbete med oss. Har ni något förslag?

Stiftelsen Fistulasjukhuset
Hittills har 900 000 kr skickats under året. Inför jul kommer stiftelsen att ”marknadsföra ”vår uppmaning att skänka julgåvor på Facebook. Gå in och läs på hemsidan som alltid är aktuell. Jag hoppas att ni alla får Stiftelsens nyhetsbrev?

KSAN                                                                                                                         
Gunilla Johanssons rapport från styrelsemötet samt från ordförandemötet   (Siw var förhindrad att närvara)
Jämställdhet
Våld mot kvinnor är större än vad statistiken visar. Nästan varannan kvinna som blivit utsatt har aldrig talat om det för någon vare sig polis, hälsomyndigheter, vän, granne eller kollega. Våldet mot kvinnor är både ett skäl och en följd av ojämställdhet. För att få slut på denna kultur av tystnad och offrets skamkänsla krävs ett starkare ansvar från regering, polis och domstolar.  Kvinnor måste veta att dom blir tagna på allvar. Jämställdhet handlar om att skapa en miljö där båda könen har samma möjligheter att delta i samhälls-, arbets- och familjelivet.

 

Kansliet är stängt 21 december till 8 januari 2018.

 

 

 

 

 

Detta är årets sista nyhetsbrev och därmed vill jag och Eva-Marie önska er alla

Pga. missuppfattningar ber kansliet om ursäkt att Nyhetsbrevet inte kom ut innan Jul & Nyår. Med vänliga hälsningar Eva-Marie Glad / kansliet. God fortsättning