Nyhetsbrev 3 / 2017

Nyhetsbrev 3

Jag hoppas att ni alla som deltog på landsmötet tyckte det var ett bra landsmöte trots ödesfrågan om förbundets fortsättning. Med färre medlemmar för varje år och osäkerhet kring verksamhetsbidrag så ansåg styrelsen att ett nedläggningsbeslut var nödvändigt att fatta. Naturligtvis hoppas vi alla att det inte ska behöva ske utan att den negativa spiralen skall vända uppåt.

Vi är inte de enda som arbetar i motvind.

 

Det är svårt att värva nya medlemmar. Intresset för att engagera sig ideellt och brist på tid hos yngre är faktorer som är svåra att påverka. Många har varit engagerade i föreningslivet många år och när orken tryter lägger man ner.

 

Skulle det nu vara så att medlemsantalet ökar så kan det fattade beslutet om nedläggning upphävas. Ett avgörande sker på Landsmötet 2019 i samband med 100-årsjubiléet.

Enligt landsmötesbeslut kommer tidskriften att utges två gånger per år, alltså en besparingsåtgärd. Antalet Nyhetsbrev kommer att utökas.

Hemsidan


Vi har under en längre tid talat om utbildning för att göra hemsidor som kan länkas till Riksförbundet, kommuner m.fl. I AU-protokollet från 19 augusti finns förslag på datum och troligen kommer utbildningen att ske i november. Vi har tidigare nämnt att antalet deltagare skulle begränsas till två per region men nu har vi tänkt om och skulle i stället vilja veta vilka föreningar som skulle vara intresserade. Detta kommer också att lyftas på kommande Rikskurs.

 

Rapport från NKFs styrelsemöte
Island deltar i kommunernas fester och marknader, möter allmänheten och kontaktar media. Deltar i ett ACWW projekt och insamlar medel till vattenpumpar till bönder i Malawi. Projekt på gång att bl.a. lära ut ”vardagsisländska” för invandrare, lära bidragstagare till självhjälp och öka allmänhetens medvetande om könsrelaterat våld och hur bearbeta det.

 

Marttaliitto fokuserar på matpolitik

Hälsosam kost, mycket vegetariskt och närodlat. Man firar Finlands 100-årsjubileum tillsammans med andra organisationer och aktörer inom matbranschen under temat ”Vi äter tillsammans”. Marttaliitto har publicerat material om festmat, festetikett och dukning både på nätet och i tidskriften. Man har bjudit folk på väg till arbetet på gröt och till lunch på potatissallad i en köksvarubutik. På detta sätt påminns folk om hur viktigt och roligt det är att äta tillsammans. Man har även testat webbföreläsningar om kost.

 

Ekonomiska medel till Marttaliitto

Arbets-näringslivsministeriet har gett Marttaliitto ekonomiska medel för att integrera invandrare som fått uppehållstillstånd. Ett projekt för att förbättra självförtroendet hos ungdomar som riskerar att bli utslagna. Uppgifter kan t.ex. vara att städa/reparera, handarbete, konstevenemang.

Två internationella projekt, att förbättra handikappade kvinnors välmående i Etiopien samt främja flickors skolgång och sexuella rättigheter i Malawi. Projekten genomförs tillsammans med andra organisationer. Just nu har Marttaliitto 46 000 medlemmar.

Svenska Marthaförbundet

Förbundet har 9 600 medlemmar. Ökade under förra året med 618 personer i åldrarna 31-41 och 51-61. Projektet Matsvinn är avslutat och nu pågår Tack för maten, Hantera vardagen, Kostrådgivning, Omsorg om miljön, Familjens pengar- man stärker småbarnsfamiljens kunskap och färdigheter och främjar deras välmående i vardagen. Årligen Matkulturdagen. Arbetet med Martacenter i Lettland fortsätter.

 

 

Norge


Efter Landsmötet antogs en ny slogan -Framtiden ett gemensamt ansvar. Man satsar framförallt på fyra områden -Skolmat över hela landet, Husmoders-vikarier vid akut sjukdom. Det är inte tillräckligt med timbaserad hjälp. Ökad utbildning av barnmorskor och lokalt Integreringsarbete och aktiviteter för invandrare.

 

 

NKF


2019 firar NKF 100 år och det kommer att äga rum i Sverige. Eftersom vi även har Landsmöte detta år så är förslaget: NKF 31/5-2/6 och Landsmötet 17-18 augusti. Kom gärna med förslag på platser! Nästa års Nordiska konferens äger rum på Åland 17-19 augusti.

 

 

ACWW

Rapporten från Europakonferensen i Rumänien kommer i nästa tidskrift. Världspresident Ruth Shanks sänder ACWW sympatier till alla som drabbats av naturkatastrofer såsom stormar, jordbävningar, värmeböljor och översvämningar i världen. Våra tankar är med er. Dessutom vill hon påverka internationella, nationella och lokala myndigheter att snabbt och effektivt mildra effekterna för dom som redan har de sämsta levnadsvillkoren med begränsad hälsovård, utbildning och rent vatten. Vi ser fram emot positivare månader och en fridfull återhämtning för de som drabbats skriver Ruth Shanks.

 

Sveriges konsumenter


Vid årsmötet omvaldes Harriet Gillberg till v. ordförande och Anita Beckman till valberedningen. Örjan Brinkman har också omvalts till ordförande i BEUC/den europeiska konsumentorganisationen/. Det är första gången som en ordförande blir återvald. BEUC representerar 43 konsumentorganisationer i 31 länder. Örjan har tillsammans med styrelsen utvecklat organisationen som under senare år vid ett flertal tillfällen utnämnts till en av de mest inflytelserika organisationerna i Bryssel. Mandatperioden är fyra år.

 

Mång nya utmaningar:


Säkra produkter, korrekt och tydlig information, icke diskriminering, tvistlösning, integritetsfrågor och hållbar konsumtion. I styrelsen för BEUC sitter också generalsekreterare Jan Bertoft för Sveriges Konsumenter. Sveriges Konsumenter har fått fyra extra miljoner till textilprojekt och informationssatsningar.

 

 

Representantskapsmötet
I september diskuterades frågor att lyfta inför valet nästa år såsom konsumenträtt, digitalisering, hållbar konsumtion. 2019 är det val till Europaparlamentet och nästa år gäller planering inför det.

 

Kemikalieprojektet

Projektet är en femårig satsning där Sveriges Konsumenter deltar som en av 19 organisationer från 13 EU-länder. Konsumenterna skall informeras om särskilt farliga kemikalier i produkter och samtidigt öka efterfrågan på marknaden efter kemikaliefria produkter.

 

 

Utan konsumentvägledning
En miljon människor är utan konsumentvägledare. Hallå Konsument är inte tillräckligt. Digitalt utanförskap drabbar många ca en miljon p.g.a. låg inkomst, låg utbildning och åldern som också är av betydelse. Behovet av IT är lika stort idag som för 17 år sedan. Framtiden E-hälsa -en del av välfärdsteknik, är den ett hot eller en möjlighet för äldre? Andra valfrågor, lika skatt på lön och pension, brist på hyresrätter.

Fistula
Hittills har 750 000:- skickats till sjukhuset till den medicinska verksamheten. Har ni insamlingar, glöm då ej att skriva föreningen och HS som referens. Stiftelsen deltog vid Bokmässan i Göteborg och Maria Gårdmyr från Green Lamp, talade om ”Varför Fistulasjukhuset är så viktigt för kvinnor i Etiopien?” På Facebook kommer veckovisa uppdateringar.

Sociala kommitteen

Svar har inkommit från Utbildningsdepartementet ang. skrivelsen ”Skolan måste bli bättre”. ”Ska vi sluta föda barn?” en skrivelse till Socialminister Anita Strandhäll om rätten till en trygg förlossning i sitt närområde och rimliga arbetsvillkor för personalen. Ännu en skrivelse till samma minister ”Ojämlik cancervård” ang. nödvändiga resurser för en likvärdig behandling i hela landet.

 

 

FN-förbundet
20 oktober kl. 10-12
Traditionellt seminarium i Grunewaldsalen i Stockholms Konserthus. Temat ”Konflikten i Jemen”. Program och anmälan på hemsidan.

11 oktober
Internationella Flickdagen. 47 000 flickor under 18 år beräknas giftas bort varje dag!
FN-förbundet arbetar med kampanjen Stoppa barnäktenskapet både i Sverige och internationellt.

Aktuella datum
16/10 KSAN
16/10 Fistulastiftelsen
10/11 AU
11-12/11 RS
EV.18/11 Utbildning Hemsidor

 

Hälsningar

 

 

 

 

 

Siw Warholm
Ordförande

Nyhetsbrev 3 – 2017 – Riksförbundet Hem och Samhälle