Nyhetsbrev 2 / 2017

Nyhetsbrev nr 2

6-7 maj Cinderella

 

 

 

 

 

Landsmötet – ta med dina dokument
Snart är det dags för förbundets 47:e landsmöte. Vänligen tag med förbundets stadgar, policydokumentet och verksamhetsberättelserna från 2014, 2015 och 2016.

Alla lokalföreningar får ju verksamhetsberättelsen, policydokumentet och förbudets stadgar i pappersformat. Hör med din ordförande om du representerar föreningen på landsmötet.

 

Landsmöteshandlingar
Landsmöteshandlingar-för ombud, RS-ledamöter och länsstudieledare kommer att delas ut på Hotell Scandic Malmen. Det kommer också att finnas några extra ex.

Landsmötet – Valberedningen
Förslag önskas till de båda vakanserna, en landsmötesvald ordinarie ledamot och ersättare för denna.

OBS ej regionsamordnare.

Landsmötet – programmet
På hemsidan och i tidskriften kommer programmet för Landsmötet att finnas.

Landsmötet – Malmen
Vi samlas på Hotell Scandic Malmen i god tid till kl.13 för att lyssna till Christopher O´Regan, känd från TV och därefter till vice kårchef för Stockholms Lottakår Lena Vretling som kommer att tala om krisberedskap, nog så aktuellt i dessa tider.


Policydokument
2017-2020 har uppdaterats och bifogas.                                                                  Bilaga 1

Årets Aktiva Kvinna
Kom med förslag till AU den 19 augusti.

 

 

 

 

 

Bild Elise Lindqvist Årets Aktiva Kvinna – 2016

Riksstudierådet – februari 2017
Generalsekreterare Cecilia Palm informerade om ett nytt sätt för beräkning av bidrag. FU låter dock detta år vara ett övergångsår men från nästa år kommer den nya beräkningen att gälla.

 

 

 

 

 

Extra bidrag för korttidsutbildade, fysiskt eller psykiskt funktionshinder samt utländsk bakgrund. Målet är att nå en ökad mångfald. Många utländska kvinnor vill komma i kontakt med svenska kvinnor. Kom gärna med förslag på hur vi skall kunna bidra till detta.

Cecilia påpekade möjligheten att länka vårt cirkelutbud till såväl FU som HS. Något som kommer bli aktuellt när utbildningen av hemsidan kommer att äga rum.

Rikskursen – 7-8 oktober i Södertälje
Förslag till program diskuterades på Riksstudierådet.

Brädspel
Det finns ett brädspel med frågekort om mänskliga rättigheter som kan användas i studiecirklar.

Tidskriften
Ett förslag kommer att läggas fram på landsmötet om två tidskrifter per år. Alltså ett besparingsförslag.

Sveriges konsumenter
Årsmötet äger rum 25/4 och med föreläsning av Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen. Ännu en träff med utrikesfödda kvinnor planeras i Södertälje till hösten.


 

 

 

 

Sociala kommittén
Skolan måste bli bättre, en skrivelse till Utbildningsminister Gustav Fridolin samt Otryggheten i samhället till Statsminister Stefan Löfven. Svar på skrivelser har inkommit angående Egen tid, Fattigpensionärer och Alkoholreklam.  Finns att läsa på hemsidan.

Nordiska konferensen

 

Sandefjord 16-18 juni. Skynda att anmäla dig! Det är inte långt från Strömstad varifrån man kan ta färja. Ett trevligt program om matglädje och som vanligt intressant studiebesök. Programmet kan du se på vår hemsida.

 

ACWW

Europakonferensen äger rum 4-8 september i Tirgu-Mures i Rumänien. ACWW har medlemmar i 23 europeiska länder. Programmet är baserat på hälsa med fokus på barn och mödrahälsovård. RS har beslutat att lämna en gåva på2600 kronor, medel som finns kvar på Anna Carlsson och Agda Willéns fonder samt från kvinna till kvinna.

 

 

Fistula
Vid årsmötet i slutet av mars informerade ordföranden Eva Thalén Finné från den nyligen genomförda resan till Fistulasjukhuset. Det byggs mycket i landet och särskilt av kineser som just byggt en ny spårvagnslinje. Före valet fanns ett oppositionsparti men inte längre. Det är oroligt i landet och det råder undantagstillstånd.

3000-3500 operationer utförs årligen på sjukhuset. Där det finns utplacerade barnmorskor på landsbygden förekommer nästan inga fistulaskador. Man opererar inte bara fistula utan också förlossningsskador och framfall.

Det går 95 elever i barnmorskeutbildningen. Sedan 2007 har mera än 100 barnmorskor utexaminerats. Utbildningen har svensk standard. Eleverna är anställda av staten och Fistulastiftelsen betalar utbildningen och dom har avtal om att arbeta minst fyra år. Av eleverna är 50% kristna och nästan 50% muslimer. Dom blandas i boendet för att lära av varandra.

Svenska Fistulastiftelsen skänker cirka 900 000kr/år. Att driva sjukhuset kostar cirka 5 miljoner dollar per år.

Eftersom vi ännu har vinster kvar vore det bra om vi kunde sälja lite lotter på Landsmötet. Se till att ni har tjugor att köpa för, de används vid dragningen och lotten kostar 20kr.

Gå in på Fistulas nya hemsida, den är fantastiskt bra och informativ. Gåvogram kan man t.ex själv skriva ut.
Samarbete med andra
RS har beslutat att upphöra med NTF-samarbetet då man anser sig inte fått ut det som man förväntat sig av medlemskapet.

KSAN


-gör ett fantastiskt arbete när det gäller alkohol och droger utifrån ett kvinnoperspektiv. Årsmötet äger rum 3 april och då sker också utdelningen av Fjärilspriset.

 

 

 

Aktuella datum

25/4              Sveriges Konsumenters årsmöte

6-7/5              Landsmöte

16-18/6         Nordiska konferensen

19/8               AU

4-8/9             Europakonferensen

7-8/10           Rikskurs

10/11             AU

11-12/11        RS

 

Välkomna till ett mycket viktigt landsmöte.

Vinna eller försvinna

Siw Warholm
Ordförande

Riksförbundet Hem och Samhälle

 

 

 

 

 

 

NB 2 -2017