Nyhetsbrev 4 / 2016

Nyhetsbrev nr. 4

Här kommer årets sista nyhetsbrev.

Ekonomi Ekonomin ser bra ut och vi kommer troligen landa på ett överskott även i år trots att vi haft ett stort medlemstapp under året.

Landsmötet – Åland 6-7 maj
Landsmötet kommer att äga rum på Viking Line till Åland. Vi planerar att samlas några timmar före båtens avgång i någon lokal i närheten med någon form av trevlig invigning av Landsmötet. Ytterligare information kommer i januari efter AUs möte. Datum är redan fastställt till den 6-7 maj. Motioner och skrivelser bör vara kansliet tillhanda senast 18 januari.

Kom gärna med förslag till föreläsare.

I tidskriften som kommer ut i mars finns allt om Landsmötet.

Hemsidan
RS har beslutat om ett utbildningstillfälle för att lära sig göra hemsidor. En mall kommer att tas fram för att det ska se lika ut i alla föreningar och sidan skall också kunna länkas till Riksförbundet. Utvecklingen inom IT går allt snabbare och det gäller att hänga med. För att kunna få nya medlemmar i framtiden så tror vi att detta är nödvändigt. Alla har väl hört om Dagny (104 år) världens äldsta bloggare och så många vänner hon fått genom sin dator.

Efter kursen är det tänkt att regionsamordnarna skall vara sina föreningar behjälpliga om de vill ha hemsida.

Rikskursen                                                                                                                                 

  • Dr.Elsa Ingessons föreläsning om ”Passion för livet”.
  • Journalisten Andreas Jakobsson om ”Svinnlandet” engagerade deltagarna i grupparbetet.
  • Många bra förslag till studiecirklar framkom, t.ex ”Må bra med fysisk träning, promenader och bra kost”.
  • Matsvinnet är ett enormt problem cirka 1.3 miljarder ton mat kastas varje år i världen! Vi måste alla arbeta för en bättre framtid.
  • Lisbeth Pipping och Elise Lindqvists livsöden lämnade ingen oberörd! Man kan inte fatta att människor kan vara så grymma!

Rikskursen i Södertälje blev mycket uppskattad.

Konsumentområdet
På konsumentrådet händer mycket. Beträffande telefonförsäljning med krav på skriftlig bekräftelse finns redan i olika former i flera länder. Det är en gåta att Sverige kan fortsätta ha en av Europas slappaste lagstiftningar!

Debattartiklar har införts i flera tidningar. Inför valet 2014 svarade i stort sett alla partier att de stöder skriftlighetskravet. Nu är det upp till bevis!

Blåslampan
Sveriges Konsumenters pris tilldelades i år Föreningen Närjord i Södermanland. Ett inspirerande exempel på en verksamhet som lyckas med att stötta såväl lokala bönder som nyanlända och konsumenter. Föreningen har tagit ett helhetsgrepp på hållbar utveckling, i allt från odling till bakning och servering. Föreningen bidrar till en levande bygd där konditorierna blir en samlings-plats. Att fika gott med gott samvete är möjligt i Söderhamn.

Årets hedersomnämnande gick till Ingemar Färm i sin roll som HSOs (handikappförbundet) generalsekreterare och som varit med i uppbyggnaden av Sveriges Konsumentråd som sedan blev Sveriges Konsumenter.

Snabblån
Äntligen kom utredningen om krafttag mot de dyra snabblånen. ”Motorvägen in i skuldfällan” som de kallas. Förslagen har överlämnats till konsument-minister Per Bolund. Ett helt batteri med åtgärder föreslås-räntetak, kostnadstak, stopp för förlängning, hårdare krav på kreditprövning och marknadsföring. Ungefär lika många som bor i en mindre svensk stad hamnar årligen hos kronofogden på grund av snabblånen.

Stilmedveten och Klimatsmart
Svenskarnas textilkonsumtion har nästan fördubblats på 30 år. Konsekvenserna av detta visas i en utställning på Teknikens hus i Luleå. Det första besökarna möts av är en hög med kläder som motsvarar 113 kg. textil. Det är den mängd som Luleåborna konsumerar under en timme! Detta ger en tankeställare. När man är i butiken bör man kanske ställa sig frågan om man verkligen behöver plagget. Kanske har man flera exemplar hemma.

ACWW
I nästa nummer av tidskriften kommer rapporten från världskonferensen i WARWICK. Valerie Stevens hade avböjt omval och till ny Europapresident valdes Margaret Mc Millan från Nordirland.

ACWW konferens
Nästa konferens kommer att äga rum i Melbourne Australien 2019.

Europakonferensen
Konferensen kommer att äga rum 2017 i Tirgu-Mures Rumänien 4-8 september.

Fistula
Konstlotteriet är nu avslutat och slutredovisat. Antal sålda lotter 6116 och nettobehållningen blev 201404;- som nu skickats till Fistulasjukhuset. Endast 22 vinster av 64 är uttagna. Kommande styrelsemöte i december kommer diskussion att föras om de kvarstående vinsterna.

KSAN
Gunilla Johansson ledamot i styrelsen och sammankallande i sociala kommitteen som arbetar med en skrivelse gällande skärpning av lagen som styr alkohol-reklamen i media. Vid ordförandemötet samma dag informerades om arbetet med alkohol-och narkotikafrågor. Ungdomar under 20 år visar att flickor dricker mera och pojkar använder mera droger. Det är ett önskemål att alla idrottsföreningar utarbetar en alkoholpolicy.

Psykisk ohälsa
Karin Rågsjö (V) talade om psykisk ohälsa, sprututbyte, antidepressiva läkemedel för unga och utredning av dödsfall p.g.a narkotika. Man behöver bättre insatser vid missbruk. Maria Ungdom har 70% ungdomar inskrivna för psykisk ohälsa och missbruk. Man kan tycka att föräldrar borde se dessa problem tidigare.

Enligt Barnkonventionen artikel 33 skall alla barn ha en drogfri uppväxt.

Missbruk och droger
Man måste stötta missbrukande mammor tidigt och som i Göteborg där läkarna vid undersökning alltid ställer frågan om missbruk. Inget parti vill ha legalisering av droger. Man måste jobba med strukturer. Länder utan struktur har mest problem se bara på Mexico. ROKS lyfter kvinnor och tjejer och tjejjouren arbetar förebyggande mot alkohol, droger och våld.

NTF
Faktum är att om fler kvinnor tog ratten och männen började köra som kvinnor så skulle trafik-säkerheten öka enligt en kampanj som pågår. Det finns mycket att önska vad gäller trafikmiljöer anpassade för barn. Allt färre barn går eller cyklar till skolan p.g.a osäkra skolvägar. Det pågår en tävling för barn i mellanstadiet november månad ut ”Min skolväg” och man kan vinna pengar till klassens skolresa.

Aktuella datum

21/1        AU
17/3        AU
18-19/3  RS

Kansliet har jul & nyårsstängt från den 23 december till den 9 januari 2017.

Eftersom detta är det sista Nyhetsbrevet för i år så vill Eva-Marie och jag tacka Er alla och tillönska

God Jul och Gott Nytt År

god-jul-och-gott-nytt-ar

Siw Warholm