Nyhetsbrev 3 / 2016

Nyhetsbrev nr. 3

Hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av sommaren. Den har varit fantastisk och man kan säga att den pågår fortfarande med oförminskad styrka. För min del får den fortsätta länge till för tids nog kommer regn och rusk.

Landsmöte 2017 Landsmötet kommer att äga rum 6-7maj. Eva-Marie håller på med att ta in offerter så i dagsläget är det inte klart var det kommer att vara. Ni bör dock redan nu börja tänka på motioner och skrivelser. Sista dag till AU är den 6:e november. Förslag på föreläsare tas tacksamt emot.

 

Nordiska konferensen 2017
Konferensen kommer att äga rum i Sandefjord, Norge 16-18 juni med tema Matglädje. Jag hoppas att vi blir riktigt många från Sverige för det är fantastiskt trevligt att knyta kontakter inom Norden.

 

Årets Aktiva Kvinna
”Ängeln från Malmskillnadsgatan” Elise Lindqvist kommer att få sin utmärkelse på Rikskursen i Södertälje 15-16 oktober. Även om du inte är vare sig studieledare eller konsumentombud så har du möjlighet att deltaga på egen bekostnad. Det brukar vara intressanta och givande dagar.

 

Statsbidrag                                                                                   
Ansökan skall vara insänd till 1:a oktober. Det finns intresse för bl.a att lära sig göra hemsidor. Har du något förslag till ansökan så inkom snarast med det.

 

Beträffande svårigheter med att få till styrelser i föreningarna så läs om förenklade former i Arbetsordningen under flik lokalförening.

Vi skall väl i alla fall fira 100 år 2019!                                                      

 

Sveriges konsumenter
Representantskapsmötet den 21 september med medverkan av Konsumentminister Per Bolund som kommer att tala om budget- propositionen och kommande konsumentsatsningar. Du som är intresserad har möjlighet att deltaga men anmäl dig snarast, absolut senast 19/9. Lokal: Zinkensdamm Konferens, Zinkens väg 20.

Blåslampan
Utdelning av Blåslampan sker onsdagen den 2:a november kl.15-17. Medverkar gör Utbildningsminister Gustav Fridolin. Evenemanget är gratis så anmäl dig därför så snart som möjligt.

Lokal: Bryggarsalen Norrtullsgatan 12N Stockholm.

 

Sociala kommittén
Sociala kommittén har haft en sammankomst och diskuterat bl.a ersättning för anhörigvårdare och deras ”egentid,” rätten till avlastning som ser olika ut i kommunerna, stängda vårdavdelningar och fattigpensionärer.

 

NKF styrelsemöte
Protokoll från Styrelsemötet i NKF finns att läsa på hemsidan men här kommer lite information om vad som händer i de olika länderna.

  • Marttaliitto har drygt 46000 medlemmar. Man förnyar sina webbsidor och skapar nya digitala rådgivningstjänster för att kunna hjälpa människor som genomgår förändringar i livet. Man har två internationella projekt, i Kamerun för kvinnor och flickor som studerar inom hushållsbranschen och i Etiopien för handikappade kvinnor tillsammans med en finländsk handikappförening.
  • Under hösten 2015 tiodubblades antalet asylsökande från 3000 till 30000.
  • Man hjälpte till med utrustning och matdistribution i förläggningar. Utbildningsministeriet bidrog med medel till anordnande av kurser för asylsökande bl.a hushållsrådgivning.

 

  • Marthaförbundet har ca 10000 medlemmar och antalet ökar. Man arbetar med Matsvinnet. ”Tack för maten” engagerar de privata svenskspråkiga daghemmen och man stärker kunskapen i huslig ekonomi.
  • Matkulturdagen firas sedan 1992 den 9:e november och 2016 är temat bär.
  • Garderoben-här lyfter man fram miljösmarta sätt att klä sig för att minska ”slit och släng ”kläder och därmed minskas mängden textilavfall och i november anordnas en klädbytardag.

 

  • Island har ca 4800 medlemmar. Man har firat 100 årsjubileum för kvinnlig rösträtt och har deltagit på marknader, kontaktat media och mött allmänheten.
  • Mötesteknik och matsvinn är något som man arbetar med.

 

  • Norge har 3200 medlemmar och man har firat 100årsjubileum i flera dagar med seminarier  och med kända artister som Wenche Myhre. På festmiddagen närvarade Prinsessan Astrid som är förbundets högsta beskyddare. Till jubileet har man tillverkat världens största stickade lapptäcke och har därmed kommit in i Guiness rekordbok. Regering och Riksdag har mottagit skrivelser bl.a  om förlossningssituationen i landet, skolmaten och pensionen. Temat för 2016-2018- Framtiden-ett gemensamt ansvar.

Stiftelsen Fistula
Styrelsemötets stora diskussionsämne var lotteriet. Endast 7000 av 10000 lotter har   sålts och 42 vinster kvarstår varav  flera högvinster. Kanske kan man sälja lottringar inom slutet sällskap för 20:- lotten eller kontakta konstföreningar? Flera förslag diskuterades.

Man kommer att deltaga på Bokmässan i Göteborg och under söndagen hålla ett anförande på stora scenen.

Under vecka 10 2017 planeras en studieresa till Fistulasjukhuset i Etiopien. Max 15 personer och i första hand för riksdagsledamöter men det brukar bli platser över så den som är intresserad kan få åka med på egen bekostnad.

 

 

Aktuella datum

21/9                 Sveriges Konsumenter Representantskapsmöte
15-16/10         Rikskurs Södertälje
17/10               KSAN ordförandemöte
11-13/11         AU och RS

 

Allt för denna gång

 

En kommande skön höst tillönskar

Siw Warholm

Förbundsordförande