Nyhetsbrev 2 / 2016

NYHETSBREV   2016   NR. 2

Verksamhetsberättelsen Kommer att sändas ut per post till alla lokal föreningsordföranden.

Ersättning för kopiering
Regionsamordnarna kommer att få 500:- i ersättning för utlägg i samband med kopiering av bl.a nyhetsbrev. Beloppet betalas ut i december.

Landsmöte 2017
Förslag på datum 6-7 maj eller 13-14 maj. Är någon/ några intresserade att arrangera det? Om ej är det billigaste alternativet förmodligen på båt vilket vi har erfarenhet av sedan tidigare.

Finansiering för verksamhet
MUCF-myndigheten som beviljar statsbidrag vill göra oss uppmärksamma på att det finns andra sätt att finna finansiering för verksamheter nämligen NIKK-nordisk information för kunskap om kön.                                                                                                                                                                Bilaga 1

Kanske finns det någon förening som har nordiskt utbyte?

Rapport från Riksstudierådet                                                                                                                 Bilaga 2

Vår redaktör Birgitta Collenius tar tacksamt emot material till tidskriften.

Sveriges Konsumenters representantskapsmöte                                                                          Bilaga 3

Yttrande på remisser
Sveriges konsumenter har till regeringen lämnat yttrande på remisserna: Ett tandvårdsstöd för alla samt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika. ”Med rätt att handla” Sveriges konsumenters projekt för en trygg och begriplig handel. Utgångspunkten är vad som är mest problematiskt för personer med kognitiva svårigheter, något som de flesta av oss någon gång i livet kommer att uppleva och därför är detta en viktig utgångspunkt för påverkansarbete.

Sociala kommittén
har fått svar på skrivelserna ang. äldreomsorg och de äldres måltider.                                          Bilaga 4,5

Mat och hälsa Bifogar också som bilaga en intressant föreläsning som Yvonne Brunander bevistade ”Rätt mat – en väg till Din hälsa”.                                                                                                                                   Bilaga 6

Nordiska konferensen
Sista anmälningsdag är den 31 mars. RS har beslutat att man kan söka ekonomiskt bidrag från Agda Viléns fond vars syfte är nordisk och internationell verksamhet.

ACWWs konferens i Warwick -sista anmälningsdag är den 31 mars.

Motioner
Motioner som kommer att behandlas är bl.a matens betydelse för hälsan, att man som sötningsmedel i mat och dryck skall använda fruktsocker, hållbar energi, tillgång på vatten, vaccinationer, olaglig invandring hänsyn till barnen, flyktingkrisen. Detta är några urval av motioner.

Fistula lotter
Stiftelsen Fistulasjukhuset -försäljning av lotter pågår och skall slutredovisas i juni.

Årets Aktiva Kvinna
Glöm ej nominera till Årets Aktiva Kvinna. Sista dag 25 augusti.
Aktuella Datum

  • 21/3 Årsmöte Fistula18/4 Årsmöte KSAN
  • 26/4 Årsmöte Sveriges konsumenter
  • 21-22/5 Länsstudieledarkonferens i Skänninge
  • 31/5  Kungafonden
  • 17-19/6 Nordiska konferensen
  • 17-23/8 ACWWs konferens
  • 27/8 AU

En skön vår tillönskas er alla
Siw och Eva-Marie

NB 2 – 2016

Bilaga 1_NIKK

Bilaga 2_Studierådet § 26 febr 2016

Bilaga 3_Justerat protokoll repskap 20160216

Bilaga 4_Äldreomsorgen – svar – mars 2016

Bilaga 5_De äldres måltider – svar – mars 2016

Bilaga 6_Rätt mat – en väg till Din hälsa