Nyhetsbrev nr. 1 / 2016

Längst ned i brevet finns alla bilagor

God fortsättning på 2016.Vi hoppas att det skall bli ett bra år för oss alla inom familj och HS och att det kommer att bli bättre än 2015 vad beträffar flyktingströmmar och katastrofer i världen.

Årsmötesblanketter                                                                                                                      bilaga 1-2
Ifylles i två exemplar varav det ena behålls i föreningen och det andra skickas/mailas till kansliet. Beträffande medlemsavgiften är den oförändrad:

 • Medlem 200:-
 • Familjemedlem 50:-
 • Riksmedlem 250:-
 • Medlemslistan 50:-
 • ACWW enskilt medlemskap 230:-(frivilligt)

Betala ej förrän fakturan kommit!

Nya medlemmar som tillkommer under året redovisas och betalas löpande.

Skulle ny mottagare av föreningens post utses under årsmötet bör kansliet snarast meddelas. Liksom om en medlem avlidit.

 

Stadgar                                                                                                                                                   bilaga 3
Förslag till lokalförening har utarbetats. Årsmötet fattar   beslut om sin förenings stadgar och har rätt att göra ändringar så länge de stämmer överens med Riksförbundets.

Ekonomi Det kommer att bli ett överskott i balansräkningen trots att medlemsantalet minskat. Det är mycket glädjande och det är till stor del tack vare Eva-Maries nitiska arbete med ekonomiska frågor.

Förbundet Har även i år beviljats 655200:- i statsbidrag.

Studieverksamheten Antalet cirklar har minskat betydligt och detta är oroande med tanke på att ersättningen per studietimme kan komma att minskas. Det finns pengar att söka till studiecirklar och     kulturevenemang. Statsbidraget är sökt för datakurser, familjejuridik, äldres hälsa m.m

Varför inte bjuda in till temadag/kväll i familjejuridik som berör så många. Det kan handla om sambo/särbo, särkullbarn, arv, testamente,  bouppteckning m.m. Äldres hälsa liksom bedrägerier mot äldre då polis kan medverka.

Studieledarkonferens – 21-22 maj Äger rum i Skänninge

Tidskriften Manusstopp 14 mars. Glöm ej att skicka reportage och bilder till Birgitta.

Konsumentkommittén – 22 februari                                                                                               bilaga 4-6

I samarbete med FU anordnas i Södertälje en temakväll om hälsa, mat och ekonomi. Den vänder sig framförallt till kvinnor med invandrarbakgrund.

Sociala kommittén –                                                                                                                           bilaga 7
En skrivelse, ”De äldres måltider” har skickats till SKL och till Äldreministern.

Nordiska brevet –                                                                                                                                bilaga 8
Skrivet av Jeanette Björkqvist, Finland. Hon har arbetat som nyhetsjournalist för Hufvudstadsbladet i Helsingfors och numera som reporter vid Spotlight på Yle.

 

Nordiska konferensen17-19 juni – Västmannaöarna                                                                   bilaga 9

 • 16 juni ankomst till Island
 • Ankomst måste ske innan kl.15.00 för att hinna med flygbussen från Keflavik till BSI bussterminalen i Reykjavik.
 • Bussturen tar cirka 1 timma. Här möter en välkomstgrupp deltagarna.
 • 17.10-19.10 från Bussterminalen till Landeyjahamn på södra Island.
 • 19.45-20.15 färja till Västmannaöarna. Därefter buss till hotellet.

Sista anmälningsdag och betalning till kansliet 31 Mars. (Glöm inte att ange referens NKF samt ditt namn.)

Hela programmet läggs ut på hemsidan och mailas till dig som tänker resa.

 

ACWW 17-23 augusti Se Nyhetsbrev 4  2015.

Programmet har ännu inte kommit ut.

Glöm ej sista anmälningsdag till kansliet 31 mars.

 

KSAN Nu är det dags att nominera till Fjärilspriset, en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-läkemedels-och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Sista dag för nominering söndag den 7 februari till undertecknad.

CAN-priset för Årets ideella organisation ”för ett gediget arbete med att stärka hälsa, förebygga ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor”.

Namninsamling för en global alkoholkonvention.

http://www.skrivunder.com/namninsamling för en global alkoholkonvention

 

NTF   Under 2015 har fokus legat på oskyddade trafikanter och den ökande olycksfrekvensen bland gångtrafikanter och cyklister.

 • 94% använder bilbälte och sämst är man i tätorter.

En grupp som behöver särskilt stöd är asylsökande. De kommer till ett nytt land med en helt ny trafikkultur. Med projektmedel från Trafikverket startar arbetet med att ge dem kunskap i trafiksäkerhet och trafikregler.

 

AKTUELLA DATUM

11 mars   AU

12-13 mars RS

16 februari Sveriges Konsumenter

16 april Sv.Konsumenters Årsmöte

18 april KSANs Årsmöte

 

Kontoret är stängt för semester 1-19 februari Eva-Marie hälsar och önskar om ni kan spara med att maila samt posta brev till kansliet under den tiden då kansliet är stängt.

 

Det går bra att kontakta mig om det uppstår några spörsmål.

Hälsningar

Siw Warholm
Förbundsordförande

NB 1 – 2016 inkl. alla bilagor 1-9

Bilaga 1 – Redogörelse året 2015

Bilaga 2 – Lokalför. sammansättning 2016

Bilaga 3 – Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle

Bilaga 4 – Sveriges Konsumenter – Folkutbildning Södertälje

Bilaga 5 – Vision Livsmedelsstrategi

Bilaga 6 – Sveriges Konsumenter Rapport 26nov 2015

Bilaga 7 – De äldres måltider – skrivelse till Äldreminister Åsa Regnér

Bilaga 8 – Nordiska brevet – skrivet av Jeanette Björkqvist

Bilaga 9 – Nordiska sommarkonferensen – Island Västmannaöarna 2016

Anmälan NKF 2016 Island Västmannaöarna