Nyhetsbrev nr. 5

Eva-Marie Glad som övertagit kansliarbetet efter Linda och som sköter vår ekonomi sedan tidigare var närvarande på AU samt presenterades på RS. Hon fick ett mycket positivt mottagande och vi känner att hon blir rätt person på denna post. Eftersom hon ensam sköter kansliet så har hon telefontid för föreningarna endast onsdagar. För att underlätta hennes arbete så kommer vissa förändringar att ske bl.a. vad gäller inbetalning av medlemsavgifter. Se det kommande AU-protokollet.

Årets Aktiva Kvinna
Beslutet var enhälligt att utse Anneli Persson nominerad av Robertsfors HS. Anneli är sjuksköterska och arbetar flera månader om året som volontär på operationsfartyget Africa Mercy sedan 2008 utan någon som helst ersättning. Hon har arbetat på ögonkliniken i Umeå men bor nu i Göteborg där hon arbetar halva tiden på ögonkliniken och den andra halvan leder hon arbetet för att göra organisationen Africa Mercy mera känd i Sverige. Övriga nominerade var Barbro Westerholm, Irmgard Kaiser, Marit Paulsson, Barbro Holmlund och Susanna Lanefeldt.

Rikskursen i Södertälje
Harriet Gillberg hade inbjudit kurator Ulla-Britt Persson Valenzuela och fyra damer från Mosul och Bagdad i Irak för samtal om integration. Dom är kristna och uttryckte sitt stora intresse att få kontakt med svenska kvinnor. Detta ledde i sin tur att Ulla-Britta inbjöds till AU för att diskutera hur vi kan gå tillväga för att bilda en HS-förening i Södertälje. Fortsättning följer då AU förlagt sitt möte i januari till Södertälje.

Gruppdiskussionen                                                                                                                                                                                           
På Rikskursen i Södertälje med frågor och synpunkter RS tar tacksamt emot synpunkter från föreningarna.
Bilaga 1

Tidskriften
Eftersom inga besparingar beslutades på Landsmötet så förde vi en diskussion kring detta på AU. Alla känner ju till att tidskriften är en stor utgiftspost. Vi kom fram till att kanske två mångsidiga tidskrifter per år och däremellan fylligare och klatschigare Nyhetsbrev. Vad sägs om det?

 

Sveriges Konsumenter
Priset Blåslampan tilldelades Organisationen Fair Trade som under många år arbetat för att få konsumentinriktade företag att ta ansvar för sin produktion i fattiga länder. Ingrid Lodén fick hedersomnämnande för sitt stora och långvariga engagemang i konsumentfrågor inom HS och Sveriges Konsumenter. Hon var med om att starta och bygga upp Sveriges Konsumentråd och satt inledningsvis i styrelsen. Hon har gjort stora insatser som konsumentexpert inom livsmedel, kemikalier, leksaker och flera områden. ”Kemikalier i vår vardag-farliga och ofarliga” är ett exempel på hennes kunnighet och långsiktighet i arbetet för konsumenternas bästa.
Bilaga 2

Stilmedveten
Ett projekt som vill fånga upp ungas engagemang kring kläder och miljö och inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion. Ett utbyte mellan generationer blir viktigt. Under projektets tre år kommer en vandringsutställning att besöka 20 städer:  Malmö 29/11-mellandagarna Gimo 10/1-25/1 Umeå 7/2-1/3  Mora 14/29/3I Utbildningsradion (UR) producerar två TV-program och två radioprogram på temat. Material från programmen kommer att finnas med i utställningen. Det skulle vara trevligt om någon/några föreningar skulle kunna ingå i projektet. För mer information kontakta Sveriges Konsumenter.

Fistula
Som jag tidigare nämnt har distributionen av lotter blivit försenad men att lotterna skall komma till föreningarna i mitten av december. Försäljningstiden kommer att förlängas på grund av förseningen. De föreningar som ej var representerade på Landsmötet men som gärna vill ha lotter kan kontakta Kerstin Edfeldt som är vår representant i styrelsen Tel 08 686 09 29

KSAN
Protokoll från deras Årsmöte har kommit och kan beställas från kansliet. Maj Inger Klingvall omvaldes till ordförande. Fjärilspriset 2014 tilldelades författaren Susanna Alakoski.

NTF
Johan Lindström är ny generalsekreterare. Nu lanseras ett unikt certifieringsprogram för barnsäkerhet i bil. Kompetenskrav ställs på yrkesverksamma som ger föräldrar tips och råd vid val av bil barnskydd. Trafiken är både en del av vuxenlivet och barnens vardag. Otrygghet och bristande kunskap bidrar till att allt färre barn går och cyklar till och från skolan. Familjespelet Trafikant skänks till 1200 skolor i samarbete med Volvo Lastvagnar och Bilprovningen Ett trevligt sällskapsspel med rabatterat pris om man är medlem i trafiklotteriet. En färsk undersökning visar att ungdomar 13-15 år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm-endast var fjärde använder hjälm. Påtala för barn/barnbarn vikten av att använda cykelhjälm. HS har en ordinarie och en ersättarplats i styrelsen. Den sistnämnda har varit vakant. Tacksam om någon är intresserad.

Nordiskt Forum
Deltagare från mer än 50 länder samlades i Malmö i somras. Sveriges Kvinnolobby inbjuder till en uppföljningskväll lördag 6 december.
Bilaga 3

Världshorisont Nr.4 med tema Mänsklig Säkerhet kan beställas till specialpris eftersom HS är medlem i FN-förbundet. 10 ex för 190:- tillkommer porto. Skyldighet att skydda –faktablad utan kostnad. FN-förbundet Box 1515  10465 Stockholm tel 08 462 25 58

Jämställdhetsrådet- möte
Bilaga 4

Livstyckets Julmarknad
Bilaga 5

Allt om mat Det Stora Matpriset 2014 har tilldelats Hälsingestintan och Britt-Marie Steg som lanserat Europas första mobila slakteri för nötboskap. Resultatet bättre djuromsorg och godare kött. Detta etiska kött kommer strax ut i matbutikerna så håll utkik!

Sociala kommittén
Skrivelse Tiggarnas situation är skickade till Statsministern Stefan Löfven och inrikesminister Anders Ygeman. Skrivelse Drogen Spice är skickad till justitieminister Morgan Johansson, Folkhälso-sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Sveriges Kommuner och Landsting.
Bilaga 6

Kansliet Stängt mellan 26/11–8/12 samt Julstängt mellan 23 december till 7 januari nästa år.

Detta är årets sista nyhetsbrev och därmed vill jag önska er alla


Julbild

God Jul och Gott Nytt År

NB5-Bilaga-1

NB5-Bilaga-2

NB5-Bilaga-3

NB5-Bilaga-4

NB5-Bilaga-5

NB5-Bilaga-6-1

NB5-Bilaga-6-2