Landsmötets uttalanden 2014

Här nedan kan ni läsa de uttalanden som gjordes vid  Landsmötet 2014

Valfrihet av boendeform för äldre

Det påstås att äldre har rätt att välja boende. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut för många, till exempel:

  • ”äldre-äldre” vill komma till särskilt boende men beviljas inte plats
  • äldre personer tar sina liv då de inte orkar leva efter att ha nekats önskad boendeform

Många kommuner har dragit ned på antalet platser i särskilt boende och låter rummen stå tomma för att spara. Istället erbjuds vård i hemmet. Vårdbehovet avgörs av biståndsbedömarna. De äldres önskemål om trygghet och livskvalitet kommer alltför ofta i andra hand.

Många äldre bor kvar i sina stugor eller lägenheter mot sin vilja, vilket resulterar i att de

  • blir stillasittande, inte kommer ut i friska luften
  • inte har några sociala kontakter
  • inte kan delta i aktiviteter
  • känner sig otrygga, särskilt på landsbygden
  • drabbas av depression med ökat läkemedelsintag som följd

Hem och Samhälle efterlyser ändring av regelverken så att biståndsbedömarna

  • gör bedömningar utifrån den äldres behov och önskemål
  • kommunicerar med anhöriga
  • kräver att kommunerna ökar platserna på särskilda boenden och trygghetsboenden

I vårt välfärdsland ska olyckliga och ensamma gamla inte vara hänvisade till medier för att få fokus på rådande missförhållanden. Det är val 2014. Vilka partier ställer upp för de äldre?

 

 

Inga kontanter på banken – i vems intresse?

Många banker har upphört med kontanthantering över disk. I alla föreningar i Sverige – inte minst inom ungdoms- och idrottsföreningar – arbetar medlemmarna ideellt och säljer bland annat lotter för att klara ekonomin.

I ett exempel med några vanliga frågeställningar, som publicerades i Ica-kuriren i början av 2014, hänvisar Swedbank till betalning via Swish.

Hur lägger man till exempel pengar i kaffekassan på jobbet i ett kontantlöst samhälle? Hur gör man med barnens veckopeng? Och hur lär man barnen att spara?

Banken menar att man genom Swish, som är en mobillösning, överför pengar med några knapptryckningar till insamlingar, barnens bankkonton och liknande.

Tjänsten är dock inte gratis. Svedbanks ordinarie pris för Swish är en krona per genomförd betalning plus en månadsavgift på fem kronor i vissa fall. (Kostnadsfritt fram till årsskiftet.)

Inom Hem och Samhälle anser vi att det är ett problem, särskilt för ideella föreningar att de som ställer upp och stöttar föreningslivet genom att köpa lotter eller liknande måste betala en avgift till Swish för att få betala.

 

Förbundsordförande
Siw Warholm
Tel: 070-397 15 19

 

Riksförbundet Hem och Samhälle – Alsnögatan 7 4 tr. – 116 41 STOCKHOLM
08-612 28 20 – info@hemochsamhalle.se   – www.hemochsamhalle.se