Nyhetsbrev 2

LANDSMÖTET

Snart är det dags för förbundets 46:e landsmöte tillika 95-årsjubileum. Vänligen ta med förbundets stadgar, verksamhetsberättelser 2011 och 2012 samt bifogade motioner till landsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2013 finns i Södertälje.

POLICYDOKUMENT

2014-2017 uppdaterats på RS

LANDSMÖTESHANDLINGAR

För ombuden, RS-ledamöter och länsstudieledare kommer att finnas på hotellet liksom för övriga intresserade.

VALBEREDNINGEN

Förslag till AU och RS bifogas. OBS! Kom med förslag till de båda vakanserna, en ordinarie och en ersättare för tre år. EJ regionsamordnare!

PROGRAMMET

För landsmötet kommer i tidskriften och det finns sedan en tid på hemsidan. Förutom sedvanliga förhandlingar kommer vi att ha två programpunkter. På lördag förmiddag får vi lyssna till Jane Lindell Ljunggren, Årets Aktiva Kvinna, hon har tillsammans med sin syster bl.a. startat Hattstugans demensboende på Gotland. På söndag förmiddag konsult Ulrika Sandborg med många års arbete inom medlemsorganisationer. OBS! Kom i tid för kl.09.00 inleder Kommunfullmäktiges ordförande i Södertälje Boel Godner och hälsar oss välkomna.

MOTIONER

Sju stycken har inkommit och behandlats av RS. Flera handlar om besparingar ifråga om minskat antal AU möten, en Rikskurs, landsmöte, tidningens vara eller inte vara, medlemsavgifter. Samtliga dessa har blivit avslagna då alla dessa frågor kommer att diskuteras och beslutas under punkten budget.

SVERIGES KONSUMENTER

Utmärkelsen Blåslampan delas ut i okt-nov. Kom gärna med förslag som vi kan nominera från HS.

EU-VALET OCH KONSUMENTPOLITIKEN

Många av de beslut som fattas på EU-nivå berör oss direkt i vår vardag. Sveriges Konsumenter har inbjudit en toppkandidat från alla svenska partier som idag sitter i EU-parlamentet till en panel-debatt i Stockholm i Europahuset den 7 april kl.14.30–16.00.

STUDIEVERKSAMHETEN

Länsstudieledarkonfernsen inleds på fredagen 17 maj på SVT och därefter Kristinehovs malmgård på Söder med lunch a la 1700-tal och en visning av gården.

Kunskapskanalen sänder en serie ekonomiföreläsningar ”Tryggare ekonomi på äldre dar” Materialet har tagits fram av finansinspektionen för att stärka den finansiella medvetenheten, gemensamt för EU. Det finns även program för andra grupper.

NORDISKT FORUM 12-15 juni i Malmö

Målsättningen är kvinnors rättigheter. Det finns omkring 200 kvinnoorganisationer i Norden. För 800 kronor kan man deltaga fyra dagar i konferenser och i det rika kulturutbudet av film, musik och teater. Man räknar med ca 15000 besökare.

STIFTELSEN FISTULA

Fyller 25 år och det kommer att firas den 31 mars. Förbundet uppvaktar med en penninggåva på 25000 kronor från de insamlade medlen. Som tidigare nämnts så pågår en insamling av konst till ett lotteri. Lotterna kostar 20 kronor. Tyvärr är det inte klart till vårt landsmöte men de föreningar som är intresserade att köpa lotter kan meddela intresse till Kerstin Edfeldt på landsmötet.

NORDISKA KONFERENSEN 2015

Det är Sveriges tur att arrangera. Den kommer att äga rum på Visingsö eller Jönköping 25-28 juni. Vi har på RS diskuterat tema som t.ex. Livskvalité.(Man skall inte behöva ängslas för att bli gammal) Fundera och kom gärna med förslag till landsmötet.

ÅRETS AKTIVA KVINNA  Kom gärna med förslag till september!

AKTUELLA DATUM

Europakonferensen 1-5 maj

Landsmötet 16-18  maj

Nordiska konferensen i Rovaniemi 26-29 juni

 

RAPPORTER från NTF, SVERIGES KONSUMENTER och JÄMSTÄLLDHETSRÅDET bifogas.

Rapport från NTF 11 februari

Jämställdhetsrådet 28 februari

Rapport från Sveriges Konsumneter