Ledaren

Viktigt att mötas och diskutera

Genom åren har resonemang förts, inom de mest skilda områden, såväl på riksplanet som i olika arbetsgrupper. Avsikten har alltid varit att förändringar, som diskuterats och sedan genomförts, också ska leda till förbättringar för HS medlemmar och verksamhet. Men det som tycks bra för stunden kanske inte håller i längden och åsikterna går stundom isär. Hur vi tillsammans ska bli bättre på att granska förslag och verkställa förändringar kommer att diskuteras på landsmötet.

Vår ändamålsparagraf säger bland annat att ”Riksförbundet Hem och Samhälle har till uppgift att verka för att stärka kvinnors ställning i samhället”. Detta är också något som Ungdomsstyrelsen påtalar. ”Vi skall slå vakt om kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Likaså ska vi verka för barns rättigheter, slå vakt om vår miljö och konsumentens rättigheter samt främja vår egen och invandrares kultur genom information och genom vår studieverksamhet. Vår verksamhet skall bedrivas efter den inriktning som majoriteten vid landsmötet beslutar”.

Inom förbundet har det åtskilliga gånger skrivits om äldreomsorgen, om kommuner som sparar på de äldres bekostnad. Statistiskt sett vet vi att kvinnor lever längre än män. Vi är en stor kvinnoorganisation och vi bör dryfta denna fråga med beslutande instanser. Rädslan för att ramla och bli liggande på grund av brist på sociala kontakter uppfyller de äldres vardag. Alla vill inte bo kvar hemma utan önskar plats på trygghets/äldreboende. Bjud in de ansvariga i kommunen där du bor och diskutera hur ni vill ha det på äldre dar. Äldreomsorgen nämner jag i min ledare med tanke på en motion, som inkommit till landsmötet. Jag vet också att det är ett område där flera av oss har synpunkter och önskemål.

Jag är medveten om att många föreningar har svårt att få till styrelser. Kanske på grund av hög ålder. Då har man möjlighet att få arbeta under förenklade former. Se arbetsordningen! Det behöver inte vara så betungande och formellt.

Det viktigaste är ju vad vi uträttar.                                                                         

Så till sist hoppas jag att vi blir riktigt många på landsmötet. Det är där vi skall diskutera vad förbundet skall ägna sig åt i framtiden. Att mötas och diskutera är en viktig del av demokratin.

 Utan medlemmar ingen verksamhet!

 
Siw Warholm
Förbundsordförande