Nyhetsbrev 1

God fortsättning på 2014. Vi får hoppas att det blir ett bra år för oss alla och för HS.

Förbundets 46.e landsmöte i Södertälje 16-18 maj på Quality Hotel Park.

En prisjustering har skett och detta är vad som gäller: enkelrum 3153:50 och dubbelrum 2 393:50 per person. Önskas dubbelrum för eget bruk blir det ett tillägg på 1080 kronor.

Priserna gäller: övernattning fredag t.o.m. söndag lunch. I priset ingår alltså: lördag frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag. På söndagen frukost, förmiddagskaffe och lunch.

Årsmöten- Snart har ni årsmöten i föreningarna och då skall ni även välja ombud till Landsmötet. En viktig del av demokratin att diskutera förbundets framtid och vilka ledamöter som skall leda förbundet. Blanketter till Landsmötet bifogas varav en skall insändas till Riksförbundets kansli senast den 7 mars. Varje lokalförening anmäler sina deltagare genom föreningens kassör som då kan betala in anmälningsavgiften på 175: – gemensamt för alla.

175: – gånger antal anmälda till Riksförbundets konto. OBS senast 7 mars. RS-ledamöter betalar ej anmälningsavgift.

För ytterligare information angående landsmötet se arbetsordningen!

Ombud till Landsmötet- Föreningarna väljer sina ombud på årsmötet. Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal. För varje ombud utses ersättare.

Dagbesökaravgiften till Landsmötet är 500: – I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Boka dina biljetter så snart som möjligt för att få ett bra pris.

Årsmötesblanketter- skickas/mailas ut till lokalföreningsordföranden som i sin tur lämnar över dem till sekreterare/kassör. Blanketterna ifylles i två exemplar varav den ena behålls i föreningen och den andra skickas/mailas till Riksförbundets kansli. Blanketten för studieverksamheten skickas/mailas till Länsstudieledaren.                    

Inbetalning av årsavgiften- Medlemsavgiften för 2014 är 200: – enligt Landsmötesbeslut i Växjö 2011. Familjemedlem:50: – Riksmedlemskap.250: ACWW för enskild medlem 230: – (Vad gäller ACWW så är det frivilligt åtagande)

Avgift för medlemslistan är oförändrat 50: – per förening.

Lokalföreningarna redovisar årsavgifterna för 2014 omedelbart efter årsmötet dock senast 17 mars. Nya medlemmar som tillkommer under året redovisas och betalas löpande. Blanketterna skrivs i två exemplar varav en skickas/mailas till Riksförbundets kansli och en behålls i föreningen.

Mottagare av föreningens post- skulle ny mottagare utses under årsmötet bör ni snarast meddela detta till Riksförbundets kansli.                           

Adressändring- Glöm ej meddela ändringar i medlemsregistret till Riksförbundets kansli.

Mailadresser- alla som vill ha post från kansliet via mail lämnar mailadressen till info@hemochsamhalle.se

Motioner- det har inkommit sex stycken vilka bifogas. Bra om ni diskuterar dessa i föreningen och lämnar synpunkterna till regionsamordnaren eller till AU i god tid före RS.

Eurpakonferensen-äger rum i Bergen, Norge 1-4 maj 2014. Den börjar med lunch på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Konferensen hålls på Scandic City Hotel och temat för konferensen är: ”Women make a difference”. Nyvalda Europapresidenten Valerie Stevens kommer att närvara.   Kostnaden för konferenspaketet är 1000 euro i dubbelrum. Tillägg för enkelrum 180 euro. Sista anmälningsdag 15 mars.

Nordiska konferensen i Rovaniemi- 26-29 juni. Glöm ej att anmäla dig till Riksförbundets kansli före 21 mars.

NKFs gåvofond- du kan söka stipendie till nordiska konferensen. Det är på 200 euro och gäller deltagande för enskilda medlemmar i olika arrangemang som gynnar arbetet inom NKF. Ansökan till Riksförbundets kansli senast 19 mars.

Nordiska Brevet-skrivet av Statsråd Solveig Horne.”Det kongelige barne-likestilling-og inkluderingsdepartement”.

Fistula-OBS Rättelse. I senaste tidskriften nr.4 2013 på sidan 9 har Kerstin Edfeldt skrivit om Stiftelsens 25-årsjubileum. Tyvärr fel mailadress. Det skall vara kerstin.edfeldt@gmail.com Priset för middag och underhållning kommer dessutom att bli mellan 400 och 500 kronor. Glöm ej att anmäla ditt deltagande före 10 mars. När ni skänker pengar till Stiftelsen glöm då ej att skriva HS för annars ser man inte att pengarna kommer från medlemmar i förbundet.

Tidskriften-utgivningsdatum blir framflyttat till vecka för att få med så mycket som möjligt om landsmötet.

Statsbidrag-Ungdomsstyrelsen har beviljat oss 682500: – med bidraget följer vissa krav nämligen att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. I AU diskuterade vi att t-ex. starta något projekt inom äldrevård och kanske tillsammans med andra organisationer som driver liknande frågor. Diskutera detta gärna i föreningarna och kom med förslag.

Bemärkelsedagar

Internationella kvinnodagen             8 mars

Nordens kvinnoförbunds dag           10 mars

Internationella Konsumentdagen    15 mars

 

Aktuella Datum

Au                                                          21 mars

RS                                                          22-23 mars

Riksstudieråd                                      24 mars

Europakonferensen                           1-4 maj

Landsmötet                                         16-18 maj

Nordiska konferensen                      26-29 juni