Nyhetsbrev 6

LANDSMÖTE

Förbundets 46:e Landsmöte i Södertälje 16-18 maj 2014 på Quality Hotel Park.

Priser för konferenspaket:

Enkelrum: 3153:50 kr
Dubbelrum: 2393:50 kr./person. Vill man ha dubbelrum för eget bruk blir ett tillägg på 1080 kr.

Priset gäller övernattning fredag t.o.m. söndag lunch. I priset ingår frukost, förmiddagskaffe. lunch, eftermiddagskaffe och middag och på söndagen frukost, förmiddagskaffe och lunch.

Priser för dagbesökare:

Dag 1: 558 kr Inkl. förmiddagskaffe,lunchbuffé,eftermiddagskaffe
Dag 2: 490:50 kr Inkl. förmiddagskaffe,lunchbuffé

 

Arbetet med program pågår

Motionstiden är förlängd till 10 januari.

 

VALBEREDNINGEN

Bifogar brev från valberedningens ordförande Ulla Paulsson om vilka val som skall företas vid 2014 års landsmöte samt vilka avsägelser som föreligger. Blankett för nominering samt förteckning över representanter i resp. valdistrikt bifogas.

RIKSKURSEN

Årets Rikskurs ägde rum i Södertälje. Konsumentrådgivare Pekka Lehtien Norrköping berättade om det viktiga förebyggande arbetet gentemot ungdomar för att förhindra att de hamnar i skuldfällan.

Sveriges ambassadör i Vatikanen och på Malta Ulla Gudmundsson höll ett intressant föredrag om Katolska kyrkans kvinnosyn.

Fil.dr. Lena Kjersén Edman berättade med stor inlevelse om några författare bland de 52 kvinnliga författarna från olika tider. Hon tipsade oss om vilka böcker vi borde läsa. Örjan Brinkman-Sveriges konsumenters ordförande ”Det ska va gött å leva” om marknadsvillkor och bristande konsumentperspektiv i äldrevården.

Plymmakare Tim Mårtensson redogjorde för sitt ovanliga yrke. Han hade också med plymer av struts i olika färger och utförande. Det kändes riktigt lyxigt när vi fick en boa om halsen. Rikskursen blev mycket uppskattad av oss alla

NORDISKA SOMMARKONFERENSEN

”Gränslösa kvinnor i norr”- i Rovaniemi, Finland 26-29 juni 2014. Konferenspris 445 euro i dubbelrum och 495 euro i enkelrum. Anmälan till kansliet senast 21/3. Varje deltagare ansvarar för sin egen försäkring. Se bilaga

ÅRETS AKTIVA KVINNA

Jane Lindell Ljunggren som fått många erkännanden för sitt arbete inom äldrevården. Hon kommer till landsmötet och berättar om sitt arbete. Pressmeddelande kommer i god tid före Landsmötet.

BLÅSLAMPAN

Delades detta år mellan Louise Ungerth och Fredrik Gertten. Louise representerar Konsumentföreningen Stockholm där hon med stort engagemang envetenhet och noggrannhet väckt medvetandet kring viktiga miljö-och hälsofrågor kopplade till vår konsumtion.

Fredrik har med sina filmer Bananas och uppföljaren Big Boys Gone Bananas blottlagt de orättvisor och miljö-och hälsorisker som ligger bakom produktionen av bananer. Hur ett stort företag är berett att slå till för att hindra sanningen att komma fram. Prisutdelare var EU och Konsumentminister Birgitta Olsson.

ACWW

Vid Världskonferensen i Indien valdes till Europapresident Valerie Stevens från England. Hon kommer att deltaga vid Europakonferensen i Norge 1-4 maj 2014. Till Världspresident valdes Ruth Shanks från Australien. OBS dessa konferenser är öppna för alla!

FISTULA

Stiftelsens 25 årsjubileum kommer att firas 31 mars 2014. Planering pågår och mer information kommer senare. Ett rikstäckande konstlotteri till förmån för sjukhuset i Addis Abeba pågår under jubileumsåret. Till lotteriet behövs vinster. Kontakta gärna Kerstin Edfeldt, vår representant i styrelsen,. Dr. Cathrin Hamlin som grundade sjukhuset 1974 tillsammans med sin framlidne make Reginald fyller 90 år i slutet av januari.

LIVSTYCKET

Har sin Julmarknad 30 november. Här kan du finna många trevliga julklappar. Man kan handla på nätet. Gå in på www.livstycket.se

KSAN

70 år. Ordförande Maj-Inger Klingvall hälsade välkommen. Närvarande Fjärilsprismottagare fick möjlighet till att berätta om vad priset haft för betydelse, för dem. Första priset utdelades 2005 till Professor Barbro Westerholm. HS representerades av ordföranden samt Anna Nilsson som fått personlig inbjudan.

2006 Med. dr Mona Göransson. Hon talade om att 30 % av gravida kvinnor dricker alkohol regelbundet. Skadas fostret av detta får kvinnan känna skuld hela livet. På MVC och BVC finns en enkät sammanställd av Mona Göransson och där man vid alla undersökningar ställer frågan ”hur dricker du”?

2007 f.d. Förbundsordförande RFHL Sonja Wallbom informerade om läkemedel och att över en miljon dagligen tar beroendeframkallande läkemedel.

2008 Sofia Garad berättade om drogen Kat. Hon besökte Somalia 2003. Kvinnorna kokade te och männen tuggade kat. Här rådde stor misär och kvinnorna misshandlades. I Sverige tuggas också kat. Hon hade t.o.m. träffat på en 12-åring som gjorde det.

2009 Terese Eriksson. Maskrosbarn

2010 Ingen utdelning

2011 Newroz Ötunc grundare av föreningen Tänk Om. Dem arbetar med hedersrelaterat våld.

2012 Helena Forsberg RIFFI organisation för invandrarkvinnor med 150-200 nationaliteter-ett FN i miniatyr. Ohälsa, missbruk och misshandel i vardagen. Man finns till för att hjälpa och stötta. HIV/AIDS projektet ”Ta makten över ditt liv” pågår.

2013 Lotta Zetterqvist verksamhetschef för föreningen Tjejzonen, unga flickors hälsa.

Efter uppvaktning och kaffe och tårta följde ett föredrag av Alexander Bogren docent i sociologi och universitetslektor och som arbetar med drogforskning vid Stockholms universitet. Han talade om ”Hälsa, risk och njutning. Genus och alkohol i svensk massmedia”. Medias roll i problemskapande. Statistik om vad som ökar-minskar? Vad jämför man med? Varför beskrivs det som problem?

1979 Fanns det 38 artiklar om unga tjejers alkoholvanor och endast en artikel om mäns vanor.

2009 Artiklar om tvångsvård av gravida kvinnor och om missbruk av antidepressiva läkemedel. Unga kvinnor dricker som män-partybrudar. Psykofarmaka är unga tjejers problem.de förstår ej att de kan få framtida problem med fosterskador. Vuxna kvinnor i karriären, dubbelarbetar och använder alkohol och farmaka. Mäns alkoholkonsumtion leder till misshandel. Vid användande av Rohypnol t.ex. blir män känslokalla och kan i princip göra vad som helst i samband med alkohol.

Barbra Westerholm talade om att skrumplever ökar. Av 1000 änkor har 1/3 högt alkoholintag. Det har ökat med boxvinerna. Man söker läkare för diffusa besvär och dessa frågar som regel inte om dina alkoholvanor. Åldersdepression och livsleda. Det skall vara meningsfullt att leva och man skall känna sig behövd. Här behövs ideella insatser.

Innan jubileet följde information om Nordiskt Forum som äger rum i Malmö12-15 juni 2014. Målsättningen är kvinnors rättigheter. Det finns omkring 200 kvinnorättsorganisationer i Norden. Alla organisationer har egna arrangemang. Deltar gör även näringslivet, civilsamhället och myndigheter. För 800: – kan man deltaga fyra dagar i konferenser och i det rika kulturutbudet av film, musik och teater. Mat ingår ej men det finns flera restauranger och matvagnar med enklare rätter. Allt detta försiggår i norra Europas största galleri. Just nu är 300 evenemang inbokade.

JÄMSTÄLLDHETSRÅDET

Inleddes med att Jämställdhetsminister Maria Arnholm informerade om senaste nytt inom jämställdhetspolitiken-utbildning, forskning och sexuella rättigheter. Rådet har representation i UNESCO. Prioriterade områden 2014 är löner, våld mott kvinnor och jämställdhetsintegrering. Det finns idag 18 kvinnliga generaldirektörer inom olika myndigheter. Det handlar om att möta medborgarna med jämställdhetsglasögon på sig. Regeringen sätter mål och mäter: makt, obetalt arbete och våld mot kvinnor. I budgetpropositionen 2014 ökar stödet till kvinnojourerna dels för arbetet med våld mot kvinnor liksom kränkningar på nätet.

Sven Dahl presenterade utredningen om män och jämställdhet. Männen bör inkluderas i diskussionerna för de är extremt få i dagsläget. Det är angeläget att fler engagerar sig. Man ska ha samma möjligheter att påverka både vad beträffar skolresultat som när det gäller hälsan.

Modiga män upplevs som ett hot att män har mera makt. Bilden av män är mer komplex ty det ser olika ut i olika grupper. 93 % i fängelserna är män så man kan säga att män är överrepresenterade i såväl toppen som botten.

Det finns dramatiska behov inom vård och omsorg och få män. Unga kvinnors andel inom yrken som t.ex. läkare och advokater har ökat.

Män och hälsa – Skillnader i landet och det är fler män som begår självmord. Män uppsöker vården senare och därför blir kostnaderna större. Frågan är hur man kan ändra mäns attityder och hur arbetar landsting och företagshälsovård i dessa frågor?

Män och våld – Detta är kärnan i utredningen. Män har mycket att vinna på jämställdhet. Om männen skulle ta ut sin föräldraledighet och få mera tid med barnen skulle det troligen leda till färre vårdnadstvister.

FOLK OCH FÖRSVAR

Konferensen ägde rum den 11/11  med tanke på att detta datum 1918 slutade första världskriget. 16 miljoner dödades och man sa – Aldrig mera krig! Konferensen handlade om det nordiska försvarssamarbetet – framtida möjligheter. Sveriges försvarsminister Karin Enström och Finlands försvarsminister Carl Haglund informerade om det gemensamma Östersjöperspektivet. Det finns olika försvarslösningar och man gör mycket tillsammans beträffande övningsverksamhet, flygplansövningar, krishantering och insatser i Afghanistan och Mali. Man har en vision för framtiden. Den nordiska försvarspolitiken är av stor betydelse för att främja säkerheten för både Sverige och Finland. Det finns en halv miljon finländare i Sverige. 200 000 har svenska som sitt modersmål.

Den ryska övningen i oktober var större än vad som anmälts.70000 deltog. Man avser att öva mera och NATO upplevs som hotfullt. Vissa partier önskar medlemskap i NATO men det bör vara ett enigt riksdagsbeslut.

De nordiska länderna har olika utgångspunkter som lett till olika vägval vad gäller exempelvis EU-och NATO medlemskap. Hur långt samarbetet under dessa förutsättningar kan gå kan man fråga sig. Viljan är fortsatt samarbete. En ny global agenda, EUs roll och inriktning kommer att pekas ut av Stats-och Regeringscheferna i december.

KONSUMENT

Innan utdelningen av Blåslampan ägde ett seminarium rum. Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman hälsade välkommen och moderator var Åsa Avdic som efterträtt Sverker Olofsson. Ola Svenonius forskare vid Södertörns högskola och med övervakning i fokus, Integritet ställs mot säkerhet, öppenhet och effektivitet. I detta sammanhang kom han in på registreringen av romer och Edward Snowdens amerikanska spionprogram. Allt vi lägger fram på IT övervakas och servrarna finns i USA. En konflikt mellan integritet och säkerhet uppstår. Den offentliga sektorn startade hanteringen av datasystem. Det måste vara möjligt att lagra lokalt och inte i servrar i USA. Vi måste få mera integritet men på ett annat sätt!

Henriette Wejdmark jurist på datainspektionen som är en tillsynsmyndighet om hur man t.ex. förhåller sig till appar, facebook… Man har en skyldighet att bevaka att inga kränkningar förekommer. Gallra personuppgifter när man gått ur. På datainspektionen finns 47 anställda och inte mindre än 200 lagar. Uppgifterna är ändamålsstyrda. Den framtida lagstiftningen kommer att förändras. En gemensam för EU kommer att träda i kraft 2016 och den kommer att vara mera tydlig och lättillgänglig.

Fredrik Alverén författare till boken ”Såld på nätet. Priset du betalar för gratis”. Den personliga informationen är värdefull. Tekniken går framåt och datakapa-citeten ökar. Det kostar fortfarande mera att ta bort information än att ta in den. IT- användandet i hemmet ökar, folk spelar mer och skuldsätter sig.

Framtiden – Vem bestämmer räntan? Vem bestämmer priset? Är vi köpstarka? Hur bra kund är jag? Nu i England tar man ut högre premier.

Thomas Myrup Kristensen policychef Facebook Norden. Datasäkerhet- att ha kontroll på sin dator. 1.1 miljard brukare är inne på facebook minst en gång per månad och 2/3 varje dag. Facebook öppnar sig idag från 13 års ålder i hela världen. Vilka konsekvenser kan det få? Har svenska ungdomar koll? Idén är att samla in så mycket information som möjligt ”och slå mynt om det”. Viktigast är utbildning. PUL(personuppgiftslagen) utger aldrig vem du är.

Erik Huss Sveriges Annonsörer om balansgången mellan bra erbjudanden och kundens integritet. Man informerar om rådgivning och medieval.

Vad är kränkande reklam?  2006 bildades Media smart – gemensamma etiska regler i EU. Konsumenterna idag har mera makt och utbildning. 67 miljarder satsas på reklam i Sverige i år. Till vilken nytta?

Härefter följde paneldebatt med Morgan Johansson (S), Maria Ferm (MP), och Nina Lundström (FP). Vilka är de politiska lösningarna för att skydda vår integritet och hur ska lagstiftningen hänga med? Man önskar en tydligare lagstiftning och tydligare regler för tillsyn. Sanktioner-det skall kännas i plånboken.

Stat, individ och företag vill ha säkrare kontroller för att förhindra trakasserier och kriminalitet. Uppgifter om mig? Kan spärras i Statens register. Olika personer och olika information. Här kan skolan komma in och ge en bra grund.

Det blev mycket samlad information denna gång. Hoppas att ni får tid till läsning under juluppehållet.

Kansliet är stängt fr.o.m. den 23 december t.o.m. den 7 januari 2014.

Tack för i år och God Jul och Gott Nytt År

Förbundsordföranden

Siw Warholm

 

Bilagor:

TILL REGIONSAMORDNARE, LÄNSFÖRBUND OCH LOKALFÖRENINGAR INOM RIKSFÖRBUNDET HEM OCH SAMHÄLLE

Valberedningskommittén översänder följande meddelande:

Val som ska äga rum vid 2014 års landsmöte är:

Riksförbundsordf. för en treårsperiod. Nuvarande ordf. är Siw Warholm, Tranås HS. Siw har avsagt sig omval.

Två ordinarie riksstyrelseledamöter för en treårsperiod. Nuvarande är Helen Hellroth-Larsson, Reftele HS och Anna-Greta Lindqvist, Umeå HS. Anna-Greta Lindqvist har avsagt sig omval.

Två suppleanter för en treårsperiod. Nuvarande är Harriet Gillberg, Halmstad HS och Mairon Friberg Växjö HS. Mairon Friberg har avsagt sig omval.

Val av lekmannarevisor samt suppleant. Nuvarande lekmannarevisor är Monica Fagerstedt Skänninge HS samt Margareta Lundholm Kronoberg. Inga avsägelser föreligger.

Enligt § 52 punkt 5 i 1953 års landsmötesprotokoll får varje medlem av Rfb. HS rätt att enskilt eller genom sin förening nominera kandidater till de olika valen.

Förslag på kandidater – åtföljda av motivering-skall vara insända till valberedningens ordf. Ulla Paulsson Tallstigen 4, 67231 Årjäng med kopia till distriktsrepresentanten i valberedningskommittén, senast den 17 februari 2014

Kandidat som föreslås till HS arbetsutskott måste vara ledamot av riksstyrelsen. Förslag på ordf. i kommittér behöver ej vara ledamot av riksstyrelsen.  Kandidaterna ska givetvis vara tillfrågade innan förslagen inlämnas. Till förslaget skall bifogas personlig data om vederbörande enl. bifogad blankett.

Valberedningskommittén föreslår ej revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning. Eventuella förslag framfördes direkt på landsmötet.

Årjäng den 19 november 2013

Ulla Paulsson                                                                                                                                

Valberedningens ordförande

Bilagor: Lista med namn på dem som avsagt sig i arbetsutskott, kommittéer och organisationer, blankett för nominering av kandidater samt lista över valdistrikten.

 

Avsägelser inom Arbetsutskottet av Riksförbundet Hem och Samhälle till 2014 års landsmöte:

Gunilla Johansson ordinarie

Avsägelser i kommittéer och organisationer till 2014 års landsmöte.

Valberedningskommittén:
Ulla Paulsson ordinarie
 
Distrikt I-Västerbotten, Västernorrland, Jämtland
Gunnel Eriksson Ö-vik ordinarie
 
Distrikt II-Dalarna, Uppsala län, Värmland
Ingrid Martinengo Uppsala suppl.
 
Distrikt III-Gotland, Sthlms stad/län
Mona Bohman Rimbo ordinarie
Iana Wiberg Visby suppl.
 
Distrikt IV-Göteborg o Bohus, Älvsborg
Barbro Björkerud Sävedalen ordinarie
Monica Josefsson Alingsås suppl.
 
Distrikt V Jönköping-Kalmar, Östergötland
Mona Gimströmmer
 
Distrikt VI Halland, Skåne, Kronoberg
Siv Olofsson Hässleholm ordinarie
Eva Nimbratt Ystad suppl

Distrikt VII Skaraborg

Konsumentkommittén
Pamela Huldén Norrtälje suppl
 
Sociala kommittén
Karin Sternberg Växjö ordinarie
Signhild Andersson Burträsk suppl
Judith Lefvert Uppsala suppl.
 
Kvinnoorg. Samarbetsråd i Alkohol-Narkotika KSAN
Kerstin Edfeldt Nacka suppl.
 
Nationalför. för Trafiksäkerhetens Främjande NTF
Siv Olofsson Hässleholm ordinarie
 
Svenska FN-Förbundet
Anna Nilsson Segeltorp ordinarie
Sveriges Konsumenter
 
Folk och Försvar
Kerstin Edfeldt, Årsta HS

 

Gränslösa kvinnor i norr – Nordens kvinnoförbunds sommarkonferens i Rovaniemi 26.-29.6.2014

Vilka begränsningar och möjligheter medför de nordliga breddgraderna? Vad innebär det att vara kvinna i norr? Värdinnor: Lapin Martat och Marttaliitto  Preliminärt program – vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet.

Konferensens beskyddare är Republiken Finlands presidents maka, fru Jenni Haukio. torsdag 26.6.2014

17.00-19.00      anmälning och registrering, Hotell Pohjanhovi

19.00-20.00      välkomstskål på Hotell Pohjanhovi, (obs. torsdagens middag ingår inte i konferenspriset)

fredag 27.6.

9.00-10.00        anmälning och registrering på Arktikum, kaffe och te

10.00-10.30      sommarkonferensen öppnas

10.45-15.15      konferensprogram: Gränslösa kvinnor i norr, föreläsare:

professor Soile Veijola, Lapplands universitet

kommunikationschef Irma Kuukasjärvi, Lappset Group

kurator Riitta Kuusikko, Lapplands konstmuseum

forskaren Sari Niemisalo, Lapplands universitet och Lapin Martat

Konferensprogrammet inkluderar lunch. Föreläsningarna hålls på svenska, engelska och/eller finska. Ett skriftligt sammandrag över alla föreläsningar finns på svenska och finska.

15.15                  kaffepaus

fritid: möjlighet att bekanta sig med Arktikums utställningar (betalas själv) eller att delta i Folk Festival Jutajaiset musikprogram i Rovaniemi centrum

18.00                  Rovaniemi stads mottagning

20.00                  middag på Hotell Pohjanhovi

 

lördag 28.6.

9.00-12.00        guidad rundtur i Rovaniemi, guidningen sker på svenska och finska

12.00-13.30      Lapin Martat bjuder på lunch i Rovaniemi församlingscentrum

13.30-                 Utställning: Marttaverksamheten och marttakläder under olika årtionden på Lapin Martats byrå / delta i Folk Festival Jutajaisets musikprogram i Rovaniemi centrum

19.00                  festmiddag med program, Hotell Pohjanhovi

söndag 29.6.

10-11                  Nordens kvinnoförbunds uttalande, inbjudan till den Nordiska konferensen år 2015, konferensen avslutas

 

 

Gränslösa kvinnor i norr – sommarkonferens i Rovaniemi 26-29.6.2014

Prisinformation och anmälningsförfarande för Marttaliittos nordiska systerorganisationer

Vi belyser temat för konferensen Gränslösa kvinnor i norr ur olika synvinklar:

Vad betyder nordlighet, gränser och att överkomma dem under för kvinnliga företagare eller aktiva kvinnor i föreningslivet? Hur når man ut över gränserna i lappländsk konst, turism och företagsverksamhet?

Vi inbjuder dig att diskutera dessa och andra aktuella frågor tillsammans med oss! Vi kommer inte heller att glömma den nordliga midnattssolen.

Du är hjärtligt välkommen på Nordens kvinnoförbunds sommarkonferens i finska Lappland och Rovaniemi!

 

I konferenspriset ingår:

övernattning och hotellfrukost på Hotell Pohjanhovi från torsdag 26.6 till söndag 29.6. (3 nätter)

konferensprogram i vetenskapscentret Arktikum fredag 27.6.

måltider fredag 27.6 och lördag 28.6. välkomstskål, Rovaniemi stads mottagning, guidad bussrundtur i Rovaniemi, festmiddag med program.

Obs. Varje deltagare ansvarar för sin egen reseförsäkring. Tyvärr kan vi inte returnera redan betalda deltagaravgifter i fall anmälan annulleras.

Priser: 445 euro /person / i dubbelrum, 495 euro / person / i enkelrum

 

 

ANMÄLNING TILL NORDENS KVINNOFÖRBUNDS SOMMARKONFERENS I ROVANIEMI 26.-29.6.2014

Varje medlemsorganisation anmäler sina deltagare till Marttaliitto senast 31.3.2014 (e-post terhi.lindqvist@martat.fi)
Varje medlemsorganisation betalar sina medlemmars konferensbetalningar på Lapin Martats konto senast 31.3.2014.
Kontoinformation: Lapin Martat  FI41 5640 0220 2385 42.
Anmälning:

NAMN:

ORGANISATION OCH LOKALFÖRENING:

HEMADRESS:

E-POST:                                                                                                    TELEFON:

SPECIALDIET:

INKVARTERING I 1 / 2 -PERSONSRUM (STRYK ÖVER DET ONÖDIGA)

VILL BO I SAMMA RUM MED _____________________________.

ANKOMSTTID:                                                                                                                    AVGÅNGSTID:

 

Anmälningsblanketten skickas till nationella organisationens byrå, som i sin tur skickar deltagarlistan till Marttaliitto.