Ledaren – Framtidens utmaningar

Siw Warholm

Vinter 2013

För vård och omsorg om äldre

Bättre liv för sjuka äldre är ett samverkansarbete mellan kommuner, landsting och primärvård i hela landet. Områden som man särskilt beaktar är läkemedelsbehandling, sammanhållen vård och omsorg, strokevård, demensvård och en värdig vård i livets slutskede. Resultaten av samverkansarbetet följs via nationella register.

Patienten i centrum

De resurser som finns skall användas på bästa sätt och tillgodose behov och önskemål. Goda relationer och meningsfulla aktiviteter är viktiga faktorer för att vård och omhändertagande ska ge önskad utdelning. Bemötande och respekt för de vårdbehövande har blivit ett problem. Ändå talar man så vackert om värdegrund och omtanke i vården. Det finns en otrygghet och en bristande struktur vid till exempel hemgång från sjukhus. Samordningen av insatser och ansvar kommun/landsting har stora brister. Var upphör vårdgivarens ansvar och var tar omhändertagarens ansvar vid. En bättre samverkan mellan berörda yrkeskategorier är nödvändig. Förr eller senare kommer de flesta av oss i kontakt med vården, antingen som patient eller anhörig. Då vill vi kunna känna oss trygga och kunna lita på att bli förstådda och väl omhändertagna av kompetent personal. Hur ser det ut där du bor? Det finns ett nationellt register, så det går att gå in och se vad som erbjuds på din hemort.

På Höglandet, Landstinget i Jönköpings län, finns ett nätverk för vårdsamverkan som heter ESTHER.  Gå gärna in och läs mera om detta på http: http://lj.se/esther

Esther – Personcenterad vård i hela vårdkedjanLedaren - decbild

Esther nätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården på Höglandet. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns seniorer och Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet. För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

”Esther” är en symbolisk patient med komplexa vårdbehov som kräver samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren/patienten är aktiv deltagare i nätverket.

Vår vision: Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk.

 

 

 

En riktigt God Helg önskas er alla i Hem och Samhälleimages

Siw Warholm
förbundsordförande