Nedläggning av Riksförbundet kommer att ske under året.
All vidare kontakt är till Siw Warholm;
mail: siw.warholm@telia.com
tele: 070-397 15 19

Önskar alla en trevlig sommar

Husmodersförbundet Hem och Samhälle startade redan 1919 med några små föreningar som gick samman och bildade ett förbund. Detta blev början till en landsomfattande organisation. Vid den tiden behövdes organisationen som ett komplement till den tidens sociala samhälle, som inte på långa vägar var utbyggd på det sätt som det är i dag.

I dag heter vi Riksförbundet Hem och Samhälle. Ett politiskt och religiöst obundet kvinnligt nätverk med medlemmar över hela landet. År 2019 blir förbundet 100 år och därmed en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer!

Tycker du att det är viktigt att följa med i debatten, ta ställning och få chansen att driva igenom det du tror på? Ja, då är Hem och Samhälle något för dig!

Våra mål är klart annorlunda än vid starten.  Vi träffas vid våra återkommande månadsmöten med t ex intressanta föredrag, vi stöttar kvinnorna och ger dem möjlighet att vidareutvecklas genom kurser och studiecirklar i samarbete med Folkuniversitetet. Vi arbetar med konsument- och miljöfrågor, vi lägger oss i och påverkar. Det internationella arbetet engagerar. Förbundet är politiskt och religiöst obundet.

I våra stadgars ändamålsparagraf nedan framgår vad våra vidare mål är:

  • Verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle
  • Verka för barns rättigheter
  • Arbeta för att stärka kvinnors ställning i samhället
  • Värna om konsumentens rättigheter
  • Slå vakt om vår miljö
  • Främja vår egen och invandrares kultur genom information och studieverksamhet
  • Bedriva verksamheten med den inriktning som majoriteten av deltagarna vid senaste landsmötet beslutat

Riksförbundet Hem och Samhälle – Stadgar 2014